Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Álláshirdetés takarító munkakör betöltésére

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

álláshirdetést tesz közzé

takarító munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű munkaviszony, három hónap próbaidő kikötésével.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Polgármesteri Hivatal épületében takarítási feladatok ellátása. 

Alapbér: megegyezés szerint.

Egyéb juttatások: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közszolgálati Szabályzatában foglalt rendelkezések szerint.

 Az állás betöltésnek feltétele:

  • általános iskolai végzettség,
  • magyar állampolgárság,
  • cselekvőképesség,
  • büntetlen előélet.

Előnyt jelent:

  • takarító munkakörben szerzett tapasztalat,

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2023. szeptember 1.

A jelentkezés határideje: 2023. augusztus 15. A munkakörrel kapcsolatosan további információt dr. Laczkó Judit irodavezető nyújt a 06-62-530-133-as telefonszámon.

A jelentkezés benyújtásának módja: elektronikus úton Nagyné dr. Tari Ibolya részére a nagynet@hodmezovasarhely.hu e-mail címen keresztül, vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalban (Nagyné dr. Tari Ibolya, 06-62-530-114).

Az elbírálás határideje: 2023. augusztus 25.

A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások:

  1. Iskolai végzettséget és egyéb szakképzettséget, szakképesítést tanúsító okirat(ok) másolata.
  2. Részletes önéletrajz.
  3. Három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte.
  4. A jelentkező nyilatkozatai, hogy:
  5. nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,

hozzájárul a jelentkezési anyagában foglalt személyes adatainak eljárással összefüggő kezeléséhez.

Megszakítás