Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Álláspályázat 2 fő tanyagondnok Munkakör/feladatkör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI KAPCSOLAT KÖZPONT

pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

2 fő tanyagondnok

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60. §, illetve a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük rendjéről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 39. § alapján meghatározott feladatok ellátása.

Betöltendő állás szakmacsoportja:  szociális és gyámügy

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya:  Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
  Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:  Hódmezővásárhely

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  A munkakör betöltésének feltétele tanyagondnoki alapképzés kinevezéstől számított 1 éven belül történő elvégzése.

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

  •  Büntetlen előélet
  •  Cselekvőképesség

Elvárt végzettség/képesítés:

  •  2. Befejezett 8. osztály, alap- és középfokú részszakképesítések, felnőttképzési szakmai végzettség, speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség, vagy részszakma (középfokú szakképzettség) , Egyéb végzettség, általános iskola

Járművezetői engedély kategória:  B

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő végzettség/képesítés:

  •  érettségi

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

  •  motivációs levél
  •  A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
  •  Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
  •  Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályázat benyújtásának határideje:  2024.02.21. 00:00 óra

A pályázat elbírálásának határideje:  2024.02.23. 00:00 óra

Állás tervezett betöltésének időpontja:  2024.03.01.

A teljes dokumentumot megtekintheti az ikonra kattintva:

Megszakítás