Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Álláspályázat belső ellenőr munkakör/feladatkör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA
pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében
belső ellenőr
munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 1. pont szerinti Belső ellenőrzési feladatkörben a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben, valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglalt feladatok ellátása.

Betöltendő állás szakmacsoportja: ellenőr

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Belső felügyeleti ellenőrzési

Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Hódmezővásárhely

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Juhász Róbert nyújt, a 62/530-100/286-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Nagyné dr. Tari Ibolya részére a nagynet@hodmezovasarhely.hu e-mail címen keresztül.

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
-Büntetlen előélet
-Cselekvőképesség
-Magyar állampolgárság
-Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása

Elvárt végzettség/képesítés:

-6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Egyéb végzettség, gazdaságtudományi, jogi, közszolgálati felsőfokú szakképzettség

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

-a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 1. pont szerinti Belső ellenőrzési feladatkörre meghatározott végzettségek és szakképzettségek, illetve szakirányú szakképesítések

-a miniszteri rendeletben meghatározott feltételeknek, belső ellenőrre vonatkozó szakmai követelményeknek való megfelelés

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:
 Nem
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:
-Elkötelezettség, megbízhatóság (Etikus magatartás) (egyéb)
-Elvégzett feladatok ellenőrzése, korrigálása, felelősségvállalás az elvégzett munka minőségéért (egyéb)
-Fejlődés igénye, üteme (egyéb)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
-végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
-motivációs levél
-fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
-adatkezelési nyilatkozat
-3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.10.31. 23:55 óra
A pályázat elbírálásának módja: A pályázatok szakmai véleményezés után kerülnek elbírálásra. A kinevezésről a polgármester egyetértésével a jegyző dönt. Minden pályázó írásban értesítést kap az eredményről.
A pályázat elbírálásának határideje: 2023.11.15. 16:00
A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.hodmezovasarhely.hu
Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.12.01.
Publikálás tervezett időpontja: 2023.10.16.

A teljes dokumentumot megtekintheti az ikonra kattintva:

Megszakítás