Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Álláspályázat belső ellenőr Munkakör/feladatkör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében

belső ellenőr

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 1. pont szerinti Belső ellenőrzési feladatkörben a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben, valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglalt feladatok ellátása.

Betöltendő állás szakmacsoportja: ellenőr

Betöltendő   állás   munkakörének    szakterülete    (munkakörcsalád):   Belső   felügyeleti

ellenőrzési

Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Hódmezővásárhely

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Juhász Róbert nyújt, a 62/530-100/286-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Nagyné dr. Tari Ibolya részére a nagynet@hodmezovasarhely.hu e-mail címen keresztül.

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása

Elvárt végzettség/képesítés:

 • 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Egyéb végzettség, gazdaságtudományi, jogi, közszolgálati felsőfokú szakképzettség

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 1. pont szerinti Belső ellenőrzési feladatkörre meghatározott végzettségek és szakképzettségek, illetve szakirányú szakképesítések
 • a miniszteri rendeletben meghatározott feltételeknek, belső ellenőrre

vonatkozó szakmai követelményeknek való megfelelés

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Nem A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

 • Elkötelezettség, megbízhatóság (Etikus magatartás) (egyéb)
 • Elvégzett feladatok ellenőrzése, korrigálása, felelősségvállalás az elvégzett munka minőségéért (egyéb)
 • Fejlődés igénye, üteme (egyéb)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • motivációs levél
 • fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
 • Adatkezelési nyilatkozat
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.11.30. 23:55 óra

A pályázat elbírálásának módja: A pályázatok szakmai véleményezés után kerülnek elbírálásra. A kinevezésről a polgármester egyetértésével a jegyző dönt. Minden pályázó írásban értesítést kap az eredményről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.12.14. 16:00 óra

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.hodmezovasarhely.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.12.15.

Publikálás tervezett időpontja: 2023.11.17.

A teljes dokumentumot megtekintheti az ikonra kattintva:

Megszakítás