Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Álláspályázat belső ellenőr Munkakör/feladatkör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében

belső ellenőr

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 1. pont szerinti Belső ellenőrzési feladatkörben a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben, valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglalt feladatok ellátása.

Betöltendő állás szakmacsoportja:  ellenőr

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Belső felügyeleti ellenőrzési

Betöltendő állás jogviszonya:  Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
  Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:  Hódmezővásárhely

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Juhász Róbert nyújt, a 62/530-100/286-as telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Nagyné dr. Tari Ibolya részére a nagynet@hodmezovasarhely.hu e-mail címen keresztül.

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 Büntetlen előélet

 Cselekvőképesség

 Magyar állampolgárság

 Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása

Elvárt végzettség/képesítés:

 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Egyéb végzettség, gazdaságtudományi, jogi, közszolgálati felsőfokú szakképzettség

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 1. pont szerinti Belső ellenőrzési feladatkörre meghatározott végzettségek és szakképzettségek, illetve szakirányú szakképesítések

 a miniszteri rendeletben meghatározott feltételeknek, belső ellenőrre vonatkozó szakmai követelményeknek való megfelelés

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

 Elkötelezettség, megbízhatóság (Etikus magatartás) (egyéb)

 Elvégzett feladatok ellenőrzése, korrigálása, felelősségvállalás az elvégzett munka minőségéért (egyéb)

 Fejlődés igénye, üteme (egyéb)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata

 motivációs levél

 fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján

 Adatkezelési nyilatkozat

 Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályázat benyújtásának határideje:  2024.01.07. 23:55 óra

A pályázat elbírálásának módja:  A pályázatok szakmai véleményezés után kerülnek elbírálásra. A kinevezésről a polgármester egyetértésével a jegyző dönt. Minden pályázó írásban értesítést kap az eredményről.

A pályázat elbírálásának határideje:  2024.01.19. 16:00 óra

A pályázati kiírás további közzétételének helye:  www.hodmezovasarhely.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja:  2024.01.22.

Publikálás tervezett időpontja:  2023.12.19.

A teljes dokumentumot megtekintheti az ikonra kattintva:

Megszakítás