Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Álláspályázat Bölcsődevezető munkakör/feladatkör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT
Hódmezővásárhelyi Egyesített Bölcsőde
pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében
BÖLCSŐDEVEZETŐ
Munkakör/feladatkör betöltésére.
Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A bölcsőde irányítása és képviselete a vonatkozó
jogszabályok, belső szabályzatok és utasítások szerint. Az intézményvezető irányítása alatt
megszervezi, koordinálja és ellenőrzi a bölcsőde dolgozóinak szakmai tevékenységét.
Együttműködik a szakmai vezetőkkel. Az intézmény alaptevékenységébe tartozó vezetői
feladatok, továbbá a költségvetési szerv hatáskörébe tartozó gazdálkodási feladatok ellátása.
Felelős a kisgyermekek napközbeni ellátásának jogszabályban megfogalmazott gondozást, testi és
szellemi fejlődést elősegítő környezet megteremtéséért. Naprakészen vezeti a bölcsőde szakmai
dokumentációját. Felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos
gazdálkodásért, dönt az intézmény működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, amelyet
jogszabály hatáskörébe utal.
Betöltendő állás szakmacsoportja: szociális és gyámügy
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb
Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra,
Általános, Teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Hódmezővásárhely
Álláshirdető szervezet bemutatása: Munkavégzés helye: 6800 Hódmezővásárhely, Hóvirág
utca 7.
A pályázat benyújtásának módja:
Elektronikus úton: a Hódmezővásárhelyi Egyesített Bölcsőde Munkaügyi Iroda részére történő
megküldésével a munkaugy@bolcsodevasarhely.hu e-mail címen keresztül.
Kérjük a tárgyban feltüntetni a munkakör megnevezését: Bölcsődevezető
Feltételek, Előnyök
Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Magyar állampolgárság
  Elvárt végzettség/képesítés:
  KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 11965
  Intézményi iktatószám: HEB-M-3/2023
 • 5. Felső középfokú szakképesítés emelt szintű szakképesítés,
  szakképesítés-ráépülés szakképesítés felsőfokú szakirányú szakképzettség technikusi
  szakképzettség , Gyermek- és ifjúságvédelem, Főiskola, csecsemő- és kisgyermeknevelő
  (BA), 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz. melléklet, I. rész, 1 táblázat 2.C. pont
  Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 3
  Elvárt vezetői tapasztalat időtartama (év): 3
  Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
 • Nem áll fenn vele szemben gyermekek sérelmére elkövetett szándékos
  bűncselekmény elleni eljárás
  Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
  A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?
  : Igen
  A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Igen
  A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:
 • Következetesség, kiszámíthatóság (vezetői)
 • Kreativitás, innováció (vezetői)
 • Döntési képesség, felelősségvállalás (vezetői)
 • Konfliktus-kezelés, érdekérvényesítés (vezetői)
 • Vezetői funkciók ellátása (vezetői)
  A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
 • motivációs levél
 • A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló
  nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
  eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • szakmai program
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  A pályázat benyújtásának határideje: 2023.05.15. 00:00 óra
  A pályázat elbírálásának módja: A benyújtott pályázatok értékelése alapján a kiválaszott
  pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt
  A pályázat elbírálásának határideje: 2023.05.19. 00:00 óra
  A pályázati kiírás további közzétételének helye: bolcsodevasarhely.hu, BDDSZ.HU,
  Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.06.01.
  KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 11965
  Intézményi iktatószám: HEB-M-3/2023
  Publikálás tervezett időpontja: 2023.04.28.
  A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv
  által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály
  alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

A teljes dokumentumot megtekintheti az ikonra kattintva:

Megszakítás