Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Álláspályázat Bölcsődevezető munkakör/feladatkör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT
Hódmezővásárhelyi Egyesített Bölcsőde
HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI EGYESÍTETT BÖLCSŐDE
pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében
BÖLCSŐDEVEZETŐ
Munkakör/feladatkör betöltésére.


Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A bölcsőde irányítása és képviselete a vonatkozó
jogszabályok, belső szabályzatok és utasítások szerint. Az intézmény alaptevékenységébe tartozó
vezetői feladatok, továbbá a költségvetési szerv hatáskörébe tartozó gazdálkodási feladatok
ellátása. A vezető felelős a kisgyermekek napközbeni ellátásának jogszabályban megfogalmazott
gondozást, testi és szellemi fejlődést elősegítő környezet megteremtéséért. Naprakészen vezeti a
bölcsőde szakmai dokumentumait. Felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a
takarékos gazdálkodásért, dönt az intézmény működésével kapcsolatos minden olyan ügyben,
amelyet jogszabály hatáskörébe utal.
Betöltendő állás szakmacsoportja: köznevelés
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Középvezetői
Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra,
Általános, Teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Hódmezővásárhely
Álláshirdető szervezet bemutatása: A pályázat benyújtásának módja:
Elektronikus úton: a Hódmezővásárhelyi Egyesített Bölcsőde Munkaügyi Iroda részére történő
megküldésével a munkaugy@bolcsodevasarhely.hu e-mail címen keresztül.
Kérjük a tárgyban feltüntetni a munkakör megnevezését: Bölcsődevezető.


A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés
feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet
honlap címe stb.):
bolcsodevasarhely.hu,


Feltételek, Előnyök
Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Magyar állampolgárság
 • Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

 • 5. szint Felső középfokú szakképesítés emelt szintű szakképesítés,
  szakképesítés-ráépülés szakképesítés felsőfokú szakirányú szakképzettség technikusi
  szakképzettség , Gyermek- és ifjúságvédelem, 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz.
  melléklet, I. rész, 1 táblázat 2.C. pontjában előírt képesítések valamelyike
  Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 3
  Elvárt vezetői tapasztalat időtartama (év): 3
  Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
 • • felhasználó szintű MS Office (irodai alkalmazások)

 • Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
  A pályázat elbírálása során előnyt jelentő végzettség/képesítés:
 • 6. szint Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc
  vagy BA) felsőfokú szakirányú továbbképzés kamarai mesterképesítés szakképesítés ,
  Gyermek- és ifjúságvédelem, Főiskola, csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA)
  A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen
  A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Igen
  A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:
 • Következetesség, kiszámíthatóság (vezetői)
 • Kreativitás, innováció (vezetői)
 • Döntési képesség, felelősségvállalás (vezetői)
 • Konfliktus-kezelés, érdekérvényesítés (vezetői)
 • Vezetői funkciók ellátása (vezetői)
  A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
 • motivációs levél
 • A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló
  nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
  eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • vezetői program
 • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
  A pályázat benyújtásának határideje: 2023.04.25. 00:00 óra
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2023.04.30. 00:00
 • A pályázati kiírás további közzétételének helye: bolcsodevasarhely.hu, BDDSZ.HU,
 • Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.05.02.
 • Publikálás tervezett időpontja: 2023.04.08.

A teljes dokumentumot megtekintheti az ikonra kattintva:

Megszakítás