Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Álláspályázat Hódmezővásárhelyi Egyesített Bölcsőde Kisgyermeknevelő, gondozó munkakör betöltésére

Hódmezővásárhelyi Egyesített Bölcsőde
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Hódmezővásárhelyi Egyesített Bölcsőde
Kisgyermeknevelő, gondozó
munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Csongrád megye, 6800 Hódmezővásárhely, Hóvirág utca 7.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Bölcsődei kisgyermeknevelői feladatok
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló

1992.évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:


• Középfokú képesítés, csecsemő- és kisgyermeknevelő ,
• Magyar állampolgárság,
• Büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság
• Önálló munkavégzés
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Főiskola, Kisgyermeknevelő,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (speciális igazolás –
GYERMEKVÉDELEM 2019 – a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A. § (1) bekezdés a)-c)
pontjában meghatározott kizáró okok nem állnak fenn, valamint foglalkozástól
eltiltás hatálya alatt nem áll.)
• A pályázó hozzájáruló nyilatkozata: személyes adatainak, a pályázattal
összefüggő adatainak kezeléséhez, továbbításához, pályázati anyagának
sokszorosításához, harmadik személlyel történő közléséhez.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. november 14.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton Totorán Csilla munkaügyi ügyintéző részére a
munkaugy@bolcsodevasarhely.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. november 21.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
A pályázati kiírás közzétevője a Miniszterelnöki Kormányiroda. A pályázati kiírás a
munkáltató által a Miniszterelnöki Kormányiroda részére megküldött adatokat
tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=ik7f0rhma5

Megszakítás