Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Álláspályázat Hódmezővásárhelyi Kapcsolat Központ intézményvezető Munkakör/feladatkör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

Hódmezővásárhelyi Kapcsolat Központ intézményvezető

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Az intézmény szakszerű, törvényes és gazdaságos működtetése az alapító okiratban meghatározott feladatok ellátására vonatkozó jogszabályok és fenntartói döntések figyelembevételével.

Betöltendő állás szakmacsoportja: szociális és gyámügy

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozott idő – 5 évre szóló

vezetői megbízás, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Hódmezővásárhely

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A pályázatokat elektronikus úton Nagyné dr. Tari Ibolya részére kell benyújtani a nagynet@hodmezovasarhely.hu e-mail címen keresztül.

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Magyar állampolgárság
 • Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

 • 7. Mesterképzés MSc fokozatra épülő szakirányú szakképzettség, Szociális gondoskodás, m.n.s., szociális ellátás területén szerzett felsőfokú végzettség

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 5

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • legalább öt év, felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a köznevelés vagy szakképzés területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
 • magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető
 • a pályázónak a kinevezés előtt nyilatkoznia kell arról, hogy nem áll

cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt

 • a pályázó nyilatkozata, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) bekezdése szerint
 • nyilatkozat arról, hogy pályázatának nyilvános képviselő-testületi ülésen

történő elbírálásához hozzájárul-e, vagy zárt ülés tartását kéri

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Igen

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • vezetői program
 • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.11.30. 23:55 óra

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.12.22. 13:00 óra

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.hodmezovasarhely.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.01.01.

Publikálás tervezett időpontja: 2023.10.31.

A teljes dokumentumot megtekintheti az ikonra kattintva:

Megszakítás