Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Álláspályázat jogi ügyintéző munkakör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA
pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében
jogi ügyintéző
Munkakör/feladatkör betöltésére.


Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatalában jogi feladatok ellátása.
Betöltendő állás szakmacsoportja: jogi
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakör, család): Egyéb
Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, teljes
munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Hódmezővásárhely
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés
feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet
honlap címe stb.):
A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Nagyné dr. Tari Ibolya
részére a nagynet@hodmezovasarhely.hu e-mail címen keresztül. A pályázati kiírással
kapcsolatosan további információt Májerné dr. Pártos Katalin csoportvezető nyújt, a 62/530-155-
ös telefonszámon.
Feltételek, Előnyök
Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Erkölcsi bizonyítvány
  Elvárt végzettség/képesítés:
 • 7. Mesterképzés MSc fokozatra épülő szakirányú szakképzettség, Egyéb
  végzettség, felsőoktatásban szerzett jogi szakképzettség
  Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
  KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 13955
  Intézményi iktatószám: HR/79-9/2023
  A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Nem
  A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem
  A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:
 • Probléma-megoldó készség (alap)
 • Szakmaiság, szakértelem, szakmai felkészültség, szaktudás (ügyintézői)
 • Terhelhetőség (egyéb)
 • Aktivitás, reagálás (egyéb)
  A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
 • motivációs levél
 • fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
 • adatkezelési nyilatkozat
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
  A pályázat benyújtásának határideje: 2023.05.31. 23:55 óra.
  A pályázat elbírálásának módja: A pályázatok szakmai véleményezés után kerülnek elbírálásra.
  A kinevezésről a polgármester egyetértésével a jegyző dönt. A pályázat kiírója fenntartja a jogot
  arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
  A pályázat elbírálásának határideje: 2023.06.20. 16:00
  A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.hodmezovasarhely.hu
  Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.07.01.
  Publikálás tervezett időpontja: 2023.05.13.
  A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv
  által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály
  alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

A teljes dokumentumot megtekintheti az ikonra kattintva:

Megszakítás