Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Álláspályázat jogi ügyintéző munkakör/feladatkör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében

jogi ügyintéző

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában jogi feladatok ellátása.

Betöltendő állás szakmacsoportja: jogi

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakör, család): Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Hódmezővásárhely

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Májerné dr. Pártos Katalin részére a partos.katalin@hodmezovasarhely.hu e-mail címen keresztül. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Májerné dr. Pártos Katalin csoportvezető nyújt, a 62/530-155-ös telefonszámon.

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Erkölcsi bizonyítvány
 • Elvárt végzettség/képesítés: 7. Mesterképzés MSc fokozatra épülő szakirányú szakképzettség, Egyéb végzettség, felsőoktatásban szerzett jogi szakképzettség

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

 • Probléma-megoldó készség (alap)
 • Szakmaiság, szakértelem, szakmai felkészültség, szaktudás (ügyintézői)
 • Terhelhetőség (egyéb)
 • Aktivitás, reagálás (egyéb)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • motivációs levél
 • fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23) Korm.rendelet 1. sz. melléklete alapján
 • adatkezelési nyilatkozat
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.10.31. 23:55 óra.

A pályázat elbírálásának módja: A pályázatok szakmai véleményezés után kerülnek elbírálásra.

A kinevezésről a polgármester egyetértésével a jegyző dönt. A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.11.15. 16:00 óra.

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.hodmezovasarhely.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.12.01.

Publikálás tervezett időpontja: 2023.10.16.

A teljes dokumentumot megtekintheti az ikonra kattintva:

Megszakítás