Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Álláspályázat közterület-felügyelő munkakör/feladatkör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA
pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében
közterület-felügyelő
Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A közterületek jogszerű használatának ellenőrzése,
közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenységek
szabályszerűségének ellenőrzése. A közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által
előírt tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszüntetése, illetve szankcionálása.
Közreműködés az épített- és természeti környezet védelmében, a köztisztaságra vonatkozó
jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében.

Betöltendő állás szakmacsoportja: önkormányzat

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Hatósági jogalkalmazási

Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, teljes
munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Hódmezővásárhely

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés
feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet
honlap címe stb.):
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szilágyi Zsolt
csoportvezető nyújt, a 62/530-100/213-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Nagyné dr. Tari Ibolya részére a
nagynet@hodmezovasarhely.hu e-mail címen keresztül.

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

  • Büntetlen előélet
  • Cselekvőképesség
  • Magyar állampolgárság
  • Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
  • Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

-4. Érettségi, vagy középfokú szakképesítés vagy szakképesítés-ráépülés
felső középfokú részszakképesítés vagy szakképesítés szakma – középfokú
szakképzettség szakképesítés speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség ,
Egyéb végzettség, közszolgálati középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és
közszolgálati szakképesítés; vagy középiskolai végzettség

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:
Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

  • motivációs levél
  • fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
  • adatkezelési nyilatkozat
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.07.30. 23:55 óra.

A pályázat elbírálásának módja: A pályázatok szakmai véleményezés után kerülnek elbírálásra.

A kinevezésről a polgármester egyetértésével a jegyző dönt. A pályázat kiírója fenntartja a jogot
arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.08.15. 17:00 óra.

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.hodmezovasarhely.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.08.16.

Publikálás tervezett időpontja: 2023.07.11.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv
által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály
alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

A teljes dokumentumot megtekintheti az ikonra kattintva:

Megszakítás