Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Álláspályázat Mártély Általános Művelődési Központ igazgató Munkakör/feladatkör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT
MÁRTÉLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében
Mártélyi Általános Művelődési Központ igazgató
Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Az intézmény szakszerű, törvényes és gazdaságos működtetése az alapító okiratban meghatározott feladatok ellátására vonatkozó jogszabályok és fenntartói döntések figyelembevételével.
Betöltendő állás szakmacsoportja: kultúra
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Felsővezetői
Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozott idő – 5 évre szóló vezetői megbízás, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Mártély
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A pályázathoz csatolni kell a munkáltató vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot, valamint nyilatkozatot arról, hogy pályázatának nyilvános képviselő-testületi ülésen történő elbírálásához hozzájárul-e, vagy zárt ülés tartását kéri. A pályázatokat elektronikus úton Nagyné dr. Tari Ibolya részére kell benyújtani a nagynet@hodmezovasarhely.hu e-mail címen keresztül. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ambrus István polgármester nyújt, a 62/528-062-es telefonszámon.

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

-Büntetlen előélet

-Cselekvőképesség

-Magyar állampolgárság

-Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása-Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

  1. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Egyéb végzettség, • felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség / nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakkép.

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 5

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
– kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység
-a megbízás ellátásához szükséges magyar nyelvtudás
-magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
-a felsőfokú közművelődési szakképzettségnek vagy a felsőfokú szakirányú szakképesítésnek és egyben az ellátott kulturális tevékenységnek megfelelő feladatkörben legalább ötéves szakmai gyakorlat

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:
Nem
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
-motivációs levél
-A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
-fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
-3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
-szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása
-végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.11.05. 23:55 óra
A pályázat elbírálásának módja: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
A pályázat elbírálásának határideje: 2023.12.31. 00:00 óra
A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.martely.hu, www.hodmezovasarhely.hu
Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.02.01.
Publikálás tervezett időpontja: 2023.10.04.

Megszakítás