Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Álláspályázat mérnök munkakör betöltésére

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda

mérnök

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 32. Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör

Ellátandó feladatok:

– műszaki tartalmak felmérése, feladatok és költségvetések összeállítása

– ajánlatok bekérése, közbeszerzésekben való együttműködés

– tervek véleményezése

– kivitelezés koordinálása

– pályázatok kezelése, menedzselése (elsősorban műszaki jellegű)

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő épületek, ingatlanok felújítási és fejlesztési igényeinek elsősorban műszaki jellegű menedzselése, teljes körűen a tervezéstől a kivitelezésen át a fenntartásig.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • építészmérnök, építőmérnök, épületgépész mérnök, vagy épületvillamossági mérnök végzettség,
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közigazgatásban eltöltött gyakorlat a munkakörre vonatkozóan
 • műszaki ellenőri végzettség
 • tervezői gyakorlat
 • kivitelezésben szerzett gyakorlat
 • TERC, ArchiCad, AutoCad programok felhasználói szintű ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint
 • motivációs levél
 • végzettséget, szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy az erkölcsi bizonyítvány igényléséről szóló igazolás) az alábbiak szerint:

– amennyiben az erkölcsi bizonyítvány igénylése a postán történik, a kérőlap nyomtatványon a 2011. évi CXCIX. tv. 42. §-ában foglalt feltételeknek való megfelelés igazolását kell kérni, illetve a „munkakörömben kizárólag nagykorú személyekkel kerülök munkakapcsolatba” részt kell bejelölni,

– amennyiben az erkölcsi bizonyítvány igénylése ügyfélkapun keresztül történik, a „büntetlen előéletű, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőeljárás hatálya alatt nem áll” igazolást kell kérni.

 • arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. január 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Barák Anita irodavezető nyújt, a 62/530-100/220-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Nagyné dr. Tari Ibolya részére a nagynet@hodmezovasarhely.hu e-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok szakmai véleményezés után kerülnek elbírálásra. A kinevezésről a polgármester egyetértésével a jegyző dönt. A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. február 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.kozigallas.hu 2022. december 27.

Megszakítás