Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Álláspályázat nemzetközi referens (önkormányzati tanácsadó) munkakör/feladatkör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA
pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében
nemzetközi referens (önkormányzati tanácsadó)
Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):

 1. külföldi kiküldetések szervezése
 2. testvérvárosokkal való kapcsolattartás, az idelátogató delegációk fogadása
 3. diplomáciai személyek protokolláris fogadásának szervezése
 4. tolmácsolási, fordítási feladatok ellátása
 5. közreműködés az önkormányzati és városi szintű rendezvények szervezésében,
  lebonyolításában

Betöltendő állás szakmacsoportja: nemzetközi kapcsolatok

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozott, 40 óra,
Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Hódmezővásárhely

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés
feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet
honlap címe stb.):
Az önkormányzati tanácsadói kinevezés a polgármester megbízatásának
idejére szól. Az önkormányzati tanácsadó felett a munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja,
illetményét a munkáltatói jogkör gyakorlója állapítja meg.

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Nagyné dr. Tari Ibolya részére a
nagynet@hodmezovasarhely.hu e-mail címen keresztül.

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

 • 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA),
  Humán tudományok, tovább nem bontható, felsőoktatásban szerzett
  bölcsészettudományi, társadalomtudományi, közszolgálati, gazdaságtudományi,
  pedagógus, andragógus

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • angol és/vagy német nyelvtudás
 • felsőoktatásban szerzett bölcsészettudományi, társadalomtudományi,
  közszolgálati, gazdaságtudományi, pedagógus, hittudományi, andragógus,
  művelődésszervező szakképzettség

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:
Nem
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

 • Hatékony munkavégzés (alap)
 • Probléma-megoldó készség (alap)
 • Kommunikációs készség (alap)
 • Együttműködés (alap)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • nyelvtudást igazoló dokumentum(ok) másolata
 • motivációs levél
 • fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
 • adatkezelési nyilatkozat
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.07.16. 23:55

A pályázat elbírálásának módja: A pályázatok szakmai véleményezés után kerülnek elbírálásra.
A kinevezésről a polgármester dönt. Minden pályázó írásban értesítést kap az eredményről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.07.31. 17:00 óra

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.hodmezovasarhely.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.08.01.

Publikálás tervezett időpontja: 2023.07.03.

A teljes dokumentumot megtekintheti az ikonra kattintva:

Megszakítás