Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Almási István: új alapokra kell helyezni az országot

Csak rajtunk, a mi összefogásunkon és a kitartásunkon múlik, hogy sikeressé tudjuk-e tenni Magyarországot sikeressé tudjuk tenni Hódmezővásárhelyt. Mert hosszú idő után a magyar emberek minden korábbinál erősebb hitét és közös akaratát tudhatjuk a magunkénak.

Almási István polgármester ünnepi beszéde.

„Mi, a Magyar Nemzet tagjai…,

Büszkék vagyunk arra, hogy Szent István királyunk ezer évvel ezelőtt szilárd alapokra helyezte a magyar államot, és hazánkat a keresztény Európa részévé tette.

Büszkék vagyunk az országunk megmaradásáért, szabadságáért és függetlenségéért küzdő őseinkre.

Büszkék vagyunk a magyar emberek nagyszerű szellemi alkotásaira.

Büszkék vagyunk arra, hogy népünk évszázadokon át harcokban védte Európát, s tehetségével, szorgalmával gyarapította közös értékeit.”

Tisztelt Ünneplő Közönség! Hölgyeim és Uraim!

Köszöntöm Önöket Szent István, államalapító szent királyunk ünnepén. Az előbbi elhangzott mondatok Magyarország Alaptörvénye nemzeti hitvallásának bevezető gondolatai.

Államunk megalapítása 1014 évvel ezelőtt, István királlyá koronázásával fejeződött be, s kezdődött el az a máig tartó jövő, amely alapját jelenti közös értékeinknek, értékrendünknek. Amelyek nemzedékről nemzedékre meghatározták a magyarok cselekedeteit. Amelynek következményei ma, 25 évvel a rendszerváltoztatás után már új Alaptörvényünk szerint is nemzetünk, országunk fundamentumát jelentik.

Szent István királyunk államalapítása olyan cselekedet volt ezer táján, amely sok szempontból nem az akkori jelent kutatta, nem a jelennek akart megfelelni. Tekintetét a messzi távoli jövőbe fordította.

A jövőt építette, amikor a nyugati keresztény világ felé fordította hazánk szekerét, mert megértette, hogy a keresztény Európához történő csatlakozás egyben a megmaradást, sőt a fejlődés útját is jelenti a magyarság számára.

István új szellemi és társadalmi formát adott a magyarság életének, de ugyanakkor tisztelte és óvta az ősi értékeket. A krisztusi hit elterjesztésével, a keresztény erkölcsök meghonosításával megnyitotta a keletről jött magyarság előtt a nyugati művelődés kapuit, s államépítő munkájával megvetette a magyar nemzet életének és fejlődésének szilárd alapjait.

Szent István jelentőségét éppen ez adja meg, hogy közvetlenül a magyarság honfoglalása és megkeresztelkedése után megmutatta, hogyan lehet valaki egyszerre magyar és keresztény.

Tisztelt Ünneplő Közönség!

Azt mondom, van mit meggondolnunk István cselekedeteiből. S ha a fundamentum tőle ered, legyen bátorságunk hozzá, hogy újra végiggondoljuk a mát s a holnapot. Ez az ünnep egyaránt alkalmas a múltra való emlékezésre és a jövőbetekintésre. Milyen magyar államot teremtettek elődeink, és ezredév után mi, mai magyarok, vásárhelyiek, milyen államot, milyen várost szeretnénk magunknak és gyermekeinknek?

István egyik megszívlelendő szempontja volt, hogy a nyugati polgárosodáshoz kapcsolódás a fő irány. Tegyük mi is ezt. Miközben kereskedünk, s szövetségeket építünk a világ különböző népeivel, országaival, ne feledjük, hogy a mi holnapunk, miként múltunk – a nyugati világ nemzetei között van.

De az önálló állam arra is figyelmeztet bennünket, hogy erős nemzetként érdekeinket sohase rendeljük mások érdekei alá. Sohase hajoljunk meg mások előtt csak azért, mert erősebbnek véljük. A magunk igazáért magunknak kell megharcolnunk, s a magunk érdekeiért nekünk kell kiállnunk.

Ha visszatekintünk az elmúlt évekre, azt is felfedezhetjük, hogy a zűrzavaros évtizedek után újra kellett szerveznünk államunkat. Újra kellett szerveznünk jogrendünket, hogy az állam és a jog szolgálja a nemzetet, szolgálja a magyar, a vásárhelyi polgárokat.

Hasonló megújításra van szükség, mint Szent István idején. Új alapokra kell helyezni az országot, mind morálisan, mind társadalmilag, mind gazdaságilag. Ehhez azonban szükség van a példátlan mértékű összefogásra.

A helyi közösségeknek is új utakat, új lehetőségeket kell mutatni. Az első és legfontosabb az volt, hogy a 2010 előtti évek hibás gazdaságpolitikája során felhalmozott adósságoktól a Kormány megszabadította az önkormányzatokat. Az elmúlt időszakban a Kormány történelmi megállapodást kötött az önkormányzatokkal, összesen 1300 milliárd forint adósságot vállalt át, tőlünk 22,5 milliárd forintot.

Végre olyan Kormánya van az országnak, amely megérti, hogy nem elegendő Budapestről határozni az ország ügyeiről, hanem az önkormányzatokkal szorosan együttműködve, a helyi közösségek bevonásával kell dönteni a jövőről.

Az, hogy az uniós támogatások 60%-át gazdaságfejlesztésre költjük, új fejlődési lehetőséget biztosít a településeknek, ezzel több ezer új munkahellyel járul hozzá a foglalkoztatás további bővüléséhez. A kormányzat munkaalapú társadalom megteremtésére irányuló elképzeléseihez kapcsolódóan, a mi célunk is az, hogy minden településünkön dolgozni vágyó embernek legyen munkája.

Csak így érhető el a vidéki Magyarország felemelkedése és városunk fejlődése.

Csak így érhető el, hogy a fiataljaink itt találják meg számításaikat, itt alapítsanak családot, itt dolgozzanak.

Ezen célok elérése garantálják az erős önkormányzatokat és helyi közösségeket, amely az erős állam, az erős Magyarország alapja.

A mai ünnep erről, a jövőről szól, miközben ott gyökerezik múltunkban, s mikor a holnap magyarságának arcát lessük, tudjuk, hogy mi van mögöttünk.

Tisztelt Hódmezővásárhelyi Polgárok!

Kívánom magunknak azt a jövőt, amelyet Szent István királyunk álmodott meg az ezredévek magyarjainak, s amelyért cselekedni nap mint nap felemelő élmény!

Csak rajtunk, a mi összefogásunkon és a kitartásunkon múlik, hogy sikeressé tudjuk-e tenni Magyarországot sikeressé tudjuk tenni Hódmezővásárhelyt. Mert hosszú idő után a magyar emberek minden korábbinál erősebb hitét és közös akaratát tudhatjuk a magunkénak.

A tettek azok, amelyek ezt a nemzetet, ezt az országot és ezt a várost, otthonunkat megújíthatják. Amikor együtt cselekszünk, akkor magunknak teremtünk. Amikor tettekben is együtt az ország, együtt a város, akkor olyan alapokat építhetünk, amelyek erősek, akár Szent Istváné.

Ehhez kívánok sok erőt, összefogást, közös gondolkodást és jó egészséget magunknak, Hódmezővásárhelyieknek.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Megszakítás