Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Amit tud, megtesz a város a Rárósi útért – ötmillió forint jut az egész városra

katyu

Zajlik Vásárhelyen az utak kátyúzása.

Az évek óta rendkívül rossz állapotban lévő Rárósi út – amely manapság gyakran kerül a sajtóérdeklődés középpontjába – is sorra került. Az önkormányzat a lakosoktól is gyakran kap kérdést a kátyúzással kapcsolatban. A panaszokat a városüzemeltetési csoport igyekszik a lehető leghamarabb orvosolni, így történt ez a napokban a fűre borított aszfaltkupac eltávolítása kapcsán is. 

Természetesen minden vásárhelyi polgár jogos igénye, hogy jó minőségű úton közlekedjen, a város anyagi lehetőségei azonban igen szűkösek. Nem mellékesen emlékezzünk vissza arra: a fideszes többség a szeptemberi közgyűlésen leszavazta azt az 1,2 milliárdos hitelkérelmet, amelyből többek között a Rárósi utat lehetett volna teljesen rendbe hozni. 

A városüzemeltetési csoport a Rárósi úttal kapcsolatban a következő álláspontot fejtette ki. 

„A város teljes területére az idei évben összesen nettó 5.000.000 forint áll rendelkezésre a kátyúzáshoz. Mivel ez az összeg igen csekély, így az önkormányzat július hónapban felhívást tett közzé a város internetes portálján, hogy az idei évben kizárólag csak a balesetveszélyes ütőkátyúkat javítjuk ki. Ezen felhívásra többen is válaszoltak és a bejelentett kátyúk mind felkerültek a listára.

A Rárósi út vonatkozásában a lakosságot már többször tájékoztattuk a felújítási lehetőségekről. A mostani és az előző városvezetés is többször kihangsúlyozta, hogy a jelzett út teherbírása nem a mostani nagy mezőgazdasági gépjárművekre lett tervezve. Az utat használók főként a környéken élő mezőgazdászok. Az önkormányzat a rádióban és más fórumokon is többször hangsúlyozta, hogy a város vezetése mindent elkövet az út felújítása érdekében, de mivel annak az útnak az alap pályaszerkezete is sérült, a felületi javítások csak ideig-óráig jelentenek megoldást.

A felújítás lehetőségeit a városfejlesztési és építéshatósági iroda vizsgálja és jelenleg is folyamatban van egy pályázat benyújtása tárgyi útszakaszra.
A városban jelenleg folyó kátyúzásból, ahogy azt már minden fórumon kihangsúlyoztuk, kizárólag a balesetveszélyes ütőkátyúk kijavítására kerül sor. A Rárósi út tekintetében jelen kátyúzás során azonban nem csak az ütőkátyúkat javítjuk, hanem a kisebb kátyúkat is, de csak egy bizonyos szakaszig, ahol a forgalom nagyobb, hiszen kifelé haladva a városból a forgalom nagysága csökken. 

Összegezve elmondható, hogy az 5 millió forintból közel 2 millió forintot használunk fel arra a szakaszra, amely összesen maximum 200 embert érint és a maradék 3 millió forintot viszont a város közel 40 ezer főjére. A kátyúzás során a meglévő kátyúkat a munkások szakszerűen kitakarítják, az így kibontott anyag alkalmatlan további bedolgozásra. Ha azt visszahordanák a mélyedésekbe, az igen balesetveszélyes volna, hiszen felpattanhat és kitörheti a szélvédőt, sőt komolyabb balesetet is okozhat.

A Rárósi út felújítása így kizárólag azon a szakaszon történt meg, ahol azt a forgalom nagysága indokolta és amely szakaszról az elmúlt években többször is jeleztek problémákat. A kátyúzást az önkormányzat dolgozói folyamatosan ellenőrzik, amit fényképekkel dokumentálnak is. A munkálatok befejezésekor a törmeléket elszállítják.

A javítási munkálatokat nem lehet csak egy városrészre korlátozni, úgy gondoljuk, hogy arra minden vásárhelyi polgár jogosult és a belterületi szakaszon a forgalom nagysága sokkal erősebb, mint a külterületi szakaszon.
A kátyúzási felhívásban szerepelt a hivatal elérhetősége is. Az ügyfélfogadás az ügyfélszolgálati irodán történik, pont azért, mert a városüzemeltetési csoport munkatársai a munkájuk nagy részét külső területeken látják el – ez az oka annak a lakossági panasznak, mi szerint nem tudnak személyesen beszélni a csoport dolgozóival. Az ügyfélszolgálati iroda 7-es ablakánál minden segítséget megad a kolléganő, valamint minden bejelentésről feljegyzés készül.”


Megszakítás