Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Április végéig földhasználati bejelentést kell tenni

A földhasználati viszonyok tisztázása érdekében mielőbbi adatszolgáltatást várnak a földhasználóktól országszerte. Hódmezővásárhelyen a 2300 földhasználóból eddig ezer nyilatkozott, a többieknek egy hónapjuk van visszaküldeni a kérdőíveket.

Az elmúlt időszakban többször is a figyelem középpontjába került a földhasználat bejelentési kötelezettség. A napokban megjelent a termőföld törvény, valamint a végrehajtási rendelet módosítása, a jogalkotó ezzel változtatott a földhasználati bejelentés szabályain.

A legfontosabb változások egyike, hogy a földhasználati bejelentések határideje 2013. április 30-a azokban az esetekben, amelyekben a földhasználati bejelentési kötelezettség 2013. január 1-jén keletkezett az új jogszabályi rendelkezés alapján.

– Április 30-ig minden négyzetméter termőföldről nyilatkozni kell. A zártkertekről is, kivételt képez ez alól a belterületi termelésből kivont terület – mondta Vácziné Horváth Mária hivatalvezető.

A bejelentési kötelezettség alá eső földrészletek megállapíthatók az ingatlan tulajdoni lapján feltüntetett adatokból. Ha a tulajdoni lapon szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő, nádas, fásított terület, vagy halastó megjelölés szerepel, akkor annak használatát be kell jelentenie a használónak, függetlenül attól, hogy az ingatlan belterületi, zártkerti vagy külterületi. Használónak pedig az minősül, aki az ingatlant ténylegesen használja, ha pedig ilyen külső személy nincs, akkor az az ingatlan tulajdonosa vagy a haszonélvezeti jog jogosultja.

A bejelentés díj- és illetékmentes azokban az esetekben, ha bejelentést ez év január elseje után tette meg az érintett. Azok a földhasználók, akik bejelentési kötelezettségüknek ez évben tettek eleget és az igazgatási szolgáltatási díjat megfizették, ezt a díjat május végéig visszakapják. A visszafizetés azonban nem terjed ki azokra a földhasználókra, akik a bejelentésüket még tavaly tették meg, tehát a földhasználati eljárás már akkor megindult, de a befizetés már az idén történt meg.

Azok a földhasználók, akik január elsejéig már regisztráltak a nyilvántartásban, azoknak adataikat ki kell egészíteniük. Magánszemélyek esetében a személyi azonosítóval és az állampolgársággal, szervezeteknél pedig a statisztikai azonosítóval. Ennek a kiegészítésnek a határideje 2013. március 30.

A bejelentések és adatközlések az interneten is elérhető formanyomtatványok kitöltésével teljesíthetők.

– Megerősített ügyfélszolgálattal állunk az ügyfelek rendelkezésére. Mi koordináljuk és segítjük a nyomtatványok kitöltését, mert elég sokféle nyomtatványunk van és ezek között nem egyszerű az eligazodás – tette hozzá a hivatalvezető.

A térségben 2300 körüli földhasználót tartanak számon. Ezek közül eddig közel ezer már visszaküldte a kérdőívet a többieknek viszont még meg kell tenniük a bejelentéseket. Ha valaki ezt elmulasztja akkor előfordulhat, hogy hivatalból eljárást indítanak ellene. 

Megszakítás