Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Átadják a Garay utcát

garay

Befejezték a Garay utca burkolatfelújítási munkálatait. 2018.szeptember 25.-én kedden 14 órakor hivatalosan is átadják a forgalomnak.

 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017-ben pályázatot nyújtott be „az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázati kiírásra az Arany János utca, Garay utca és Fáncsy utca felújítására vonatkozóan, mely pályázat támogatásban részesült. A pályázat összköltsége 31 644 510 Ft volt, melyből a megítélt állami támogatás 20 568 931 Ft.

 

Garay utca útburkolat felújítása


A bontási és az aszfalt marási munkálatokat követően, az út helyreállítási munkálatok homokos kavics védőréteg került beépítésre. Ezután telepen kevert cementes stabilizáció készült, majd AC-11 aszfalt kopó réteg került elterítésre.

Műszaki adatok: építési hossz: 500 m, burkolatszélesség: 3,0 m, pályaszerkezet megerősítése 408 m2, 4,0 cm vastagságú AC11 kopó aszfalt réteg került elhelyezésre.

A kivitelezési munkálatok bekerülési költsége 12 200 000 Ft volt a kivitelezést a DÉLÚT Kft. végezte el.

Fáncsy utca (Síp u.-Józsa u. közötti szakasz) útburkolat felújítása

építési hossz: 204 m, burkolatszélesség: 4,0 m

pályaszerkezet megerősítése 4,0 cm vtg. AC11 kopó aszfalttal

Arany János utca útburkolat felújítása

építési hossz: 170 m, burkolatszélesség: 5,0 m

pályaszerkezet megerősítése 4,0 cm vtg. AC11 kopó aszfalttal

 

Az útfelújítási munkák során a közműhálózatban beavatkozás nem történt, a meglevő útszélességek nem változtak, új csapadékvíz-elvezető hálózat, kiemelt szegély nem létesült.

A beruházás összköltsége: 30 804 258 Ft, a kivitelezési munkálatok aszfaltozási munkálatai elkészültek. A befejezési határidő 2018. október 31., a kivitelező a befejezési határidő előtt teljesített.

Megszakítás