Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Átadták a parancsnokságot

Tegnap zajlott a
Magyar – Román Közös Békefenntartó Zászlóalj parancsnokváltási ünnepsége a
vásárhelyi Zrínyi Miklós Laktanyában. A zászlóátadáson a katonai elöljárókon
kívül többek között Victor Micula, Románia meghatalmazott és rendkívüli nagykövete
is jelen volt.

A magyar és román kormány a
nemzetközi békefenntartó és humanitárius tevékenység támogatása céljából
1998-ban kötött megállapodást közös békefenntartó zászlóalj létrehozásáról,
amelynek működési területe elsősorban Kelet-, Közép- és Dél-kelet Európát
foglalja magában. A tevékenységének fontos katonapolitikai jelentősége is van,
hiszen létrejöttekor egyik feladata Románia NATO csatlakozásának elősegítése
volt.

– Jelenlétemmel is szeretném
hangsúlyozni Románia támogatását. A magyar – román zászlóalj a kezdetekkor
Európában is unikumnak számított, hiszen kevés európai ország tudott így
együttműködni. Bízom benne, hogy a közös munka ugyanilyen jó színvonalon fog
tovább folytatódni – mondta Victor Micula, Románia meghatalmazott és rendkívüli
nagykövete.

A zászlóalj vezetése és irányítása
a NATO elvek szerint történik. Rendeltetése, hogy a békefenntartó vagy
válságkezelési műveletekben, a humanitárius, kutató-mentő feladatokban a
hiteles katonai erő felmutatásával tervezze meg és hajtsa végre a megfelelő
katonai műveleteket. Bár a zászlóalj még nem vett részt békefenntartó
misszióban, a közös kiképzéseknek, gyakorlatoknak köszönhetően felkészült
bármilyen lehetséges katonai helyzetre.

– Elsajátítottuk azokat a NATO
eljárásokat, amelyek kapcsán a közös zászlóalj elérte azt a készenlétet, hogy
bárhol alkalmazni tudjuk – tudtuk meg dr. Böröndi Gábor dandártábornoktól.

Az
ünnepségen a zászlót a magyar fél részéről a megbízott zászlóaljparancsnok,
Szász Árpád őrnagy adta át, a román Mircea Stafanut őrnagynak. A parancsnokság
átadásának szimbolikus üzenete van, mely azt mutatja meg, hogy egyik nemzet sem
több vagy kevesebb a másiknál, egyenrangúak és partnerként vesznek részt a
zászlóalj működésében.

Megszakítás