Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Átadták az ingyentelkeket

Tegnap délután 13 család vehetett át az önkormányzattól ingyenes,
közművesített építési telket. A hódmezővásárhelyi önkormányzat a 2004
óta működő ingyentelek program keretében eddig 112 család
otthonteremtését segítette.

Ünnepélyes
keretek között került sor a Fürkehalom u. – Barázda u. – Szent László
u. által határolt területen kialakított 13 építési telek
tulajdonlapjának átadására.

Dr.
Kószó Péter Hódmezővásárhely alpolgármestere hosszú és boldog életet,
valamint bő gyermekáldást kívánt a 13 családnak. Az alpolgármester
elmondta: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
kötelességének érzi, hogy minden lehetőséget megadjon a vásárhelyi
fiatalok számára a nyugodt és stabil családalapításra, ennek érdekében
több a családokat támogató programot is működtet.


Kiemelten fontos programunk az ingyenes építési telkek kiosztása,
hiszen ennek keretében a Közgyűlés 2004 óta összesen 112 építési telek
ingyenes tulajdonba adásáról döntött, azaz 112 családot segített a
saját otthon megteremtésében – mondta el dr. Kószó Péter.

Hódmezővásárhely
Megyei Jogú Város Közgyűlése 2003. évben megalkotta az önkormányzati
tulajdonú építési telkek szociális célú hasznosításáról szóló
irányelveket, amelyek alapján bevezetésre került egy olyan új
támogatási forma, amely lehetőséget biztosít saját tulajdonú
lakóingatlan megépítésére azon vásárhelyi polgárok számára, akik erre
saját erőből csak részben lennének képesek. A telkek határáig a
közművezetékek kiépítésre kerültek, így a lakóházak közművesítése
megoldott. Az építési telkek 500-600 m2 nagyságúak,
közművesítésük 37 millió forintba került, ami a víz, gáz, szennyvíz
bevezetését, a járdák megépítését jelenti, valamint a korábban átadott
telkekkel együtt a csapadékvíz elvezetésének megoldását.

Az
irányelvek szerint a pályázati feltételeknek megfelelő és a Közgyűlés
által kiválasztott pályázók az építési telkek mindenkori fogalmi
értékének megfelelő mértékű, vissza nem térítendő támogatásban
részesülnek. A vissza nem térítendő támogatásban részesített
pályázókkal az Önkormányzat az építési telkekre ingyenes átruházási
szerződést köt.

A
telkekre pályázatot nyújthat be Hódmezővásárhely közigazgatási
területén életvitelszerűen élő, a pályázat benyújtását megelőzően
minimum 2 éves állandó bejelentett lakcímmel rendelkező és legalább 2
gyermek felneveléséről gondoskodó házaspár, akik vállalják, hogy a
tulajdonukba került építési telken 2 éven belül lakóházat.

Megszakítás