Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Átalakul a szakképzés

A jelenlegi négy hódmezővásárhelyi szakképző intézmény a jövőben
egyetlen intézménnyé alakul át. Az eredmény: javuló szakmai színvonal,
jelentős regionális érdekérvényesítő képesség és komoly megtakarítás.

Hódmezővásárhely
Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. február 13-án egyhangú szavazással
elfogadta a város Szakképzés-fejlesztési Akciótervét. Az Akcióterv
szerint a jelenlegi négy intézményből, azaz az Eötvös József
Szakközépiskolából, a Gregus Máté Műszaki, Mezőgazdasági
Szakközépiskolából, a Kalmár Zsigmond Ipari Szakiskola és
Szakközépiskolából, továbbá a Corvin Mátyás Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskolából egy, közös igazgatású
intézmény jön létre. A központi intézmény az Eötvös József
Szakközépiskola, melyben a másik három iskola tagintézményként működik.


Egy versenyképesebb, rugalmasabb, szakmailag erősebb és nem utolsó
sorban gazdaságosabb rendszert hoztunk létre. A közös igazgatás
megszünteti a jelenlegi párhuzamosságokat és hiányosságokat, melynek
eredményeként évi 100 millió forint
megtakarítás érhető el -fogalmazott dr. Lázár János Hódmezővásárhely
polgármestere, hozzátéve: az összevonás nem jár iskolabezárással, a
négy iskola összes telephelye közül az Andrássy úti épület lesz az
egyetlen, amelyben az oktatás nem folytatódik, mivel a mezőgazdasági
képzés elköltözik a Kaszap utcára.

A
jogszabályi változások következtében a jövőben a szakképzésre
fordítható központi forrásokat a Térségi Integrált Szakképző Központok
(TISZK) kapják, a pályázatokon is nagyrészt az ilyen intézmények
vehetnek részt. A TISZK-ek tulajdonképpen az intézményfenntartók által
létrehozott társulások, illetve gazdasági társaságok, amelyek
létrehozásának célja elsősorban a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő,
a változásokra rugalmasabban reagáló szakképzés kialakítása, a
pályaorientáció rendszerének fejlesztése, a szakképzések
hatékonyságának növelése. A jövőben az egy adott régióban folytatott
képzések irányáról és arányszámairól döntő Regionális Fejlesztési és
Képzési Bizottságok a TISZK-ek között fogják elosztani a képzéseket. Hódmezővásárhely
Szeged, Orosháza, Mórahalom, a Csongrád Megyei Önkormányzat, a Szegedi
Tudományegyetem és több alapítványi fenntartó részvételével a
TÁMOP-program keretében nyújtott be TISZK létrehozására irányuló
pályázatot.

A
hódmezővásárhelyi intézményi átalakítás eredményeképpen egy 3000-nél
több tanulót integráló, térségi szinten is jelentős érdekérvényesítő
képességgel rendelkező iskola jön létre, amely meghatározó tagja lehet
a majdani TISZK-nek, ezáltal hosszabb távon is biztosítja a város
szakképző-rendszerének fennmaradását és fejlődését.


Az a célunk, hogy a jövőben még több pályázati forrást tudjunk a
szakképzésre fordítani, és még több lehetőséget tudjunk biztosítani a
fiatalok számára- fejtette ki dr. Lázár János.

A
változások folyamatosan történnek, a következő tanév elejéig le is
zárulnak. Hódmezővásárhely 2007-ben fejezte be az alapfokú oktatás
átszervezését, melyet azóta modellértékű átalakításnak tartanak
országszerte.

Megszakítás