Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Átalakulóban a Mezei Őrszolgálat

Megkapták a mezőőrök az új földrajzi helymeghatározóval
ellátott PDA készülékeket – derült ki a város tagnapi közgyűlésén, amelyen a
testület módosította az őrszolgálatról szóló rendeletet is. A jövőben körzeti
beosztással, állandó helyettesítés lehetőségével látják el a mezőőrök a
szolgálatot. A testület módosította a mezőőri járulék mértékét is, a
szakbizottság jelentős kedvezményeket, sőt akár mentességet is
adhat.

Új, műholdas helymeghatározóval ellátott
eszközökkel járják a mezőőrök Hódmezővásárhely külterületét a jövőben. A
mobiltelefonként is használható pda-készülékek fényképeznek, adatot rögzítenek,
bizonylatot nyomtatnak, mindemellett folyamatosan, percre pontosan jelzik, a
szolgálat vezetőjének: merre jár éppen az eszköz használója. Az önkormányzat a
mezőőri szolgáltatás minőségének javulását, a mezőőrök munkájának hatékonyabbá
válását reméli a rendszer alkalmazásától.

A Közgyűlés június 18. ülésén módosította a Mezei
Őrszolgálatról szóló rendeletet is. A mezőőrök a jövőben körzeti beosztásban
látják el feladataikat és állandó helyettesítésük is megoldódott: másik mezőőr,
vagy a szolgálat vezetője látja el a távolmaradó kolléga munkáját. A
rendeletmódosítással a mezőőri járulék mértéke is változott: a külterületen 730
Ft/Ha/Év, a zártkertek esetében 1460 Ft/ Év, de minden földterület
vonatkozásában legalább 610 Ft/ Év.

A
Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
azonban jelentős kedvezményeket, sőt akár mentességet is adhat. Amennyiben a
földhasználót árvíz, belvíz, elemi kár, aszály, jégkár vagy tűzkár érte és az
előző három év termésátlagához viszonyítva 30 százalékot meghaladó veszteséget
szenvedett el, a szakbizottság a járulékot a kár mértékének megfelelően
csökkenti vagy elengedi. A mezőgazdasági bizottság bizonyos esetekben
mentességet is adhat a járulékfizetés alól.

Megszakítás