Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Átvette az oklevelet Hódmezővásárhely címzetes főjegyzője dr. Korsós Ágnes

Átvette a címzetes főjegyző kinevezés oklevelét dr. Korsós Ágnes.
Hódmezővásárhely jegyzője 1977 óta dolgozik a közigazgatásban, mintegy 10 éve vezeti a vásárhelyi városházát. Dr. Kószó Péter alpolgármester szerint türelme és szakmai felkészültsége garancia a város megfelelő működésére, fejlődésére.

Címzetes főjegyzői címet adományozott Hódmezővásárhely
jegyzőjének Orbán Viktor, a Magyar Köztársaság miniszterelnöke. Dr. Korsós Ágnes
Szegeden vehette át kitüntető oklevelet dr. Siket Judittól, a Dél-alföldi
Regionális Államigazgatási Hivatal vezetőjétől. A hivatalvezető asszony ünnepi
köszöntőjében elmondta, hogy sok-sok év kitartó munka gyümölcse ez a cím, amely
a jegyzői munka legmagasabb fokú elismerése. Hangsúlyozta, kiváló az
együttműködés a két hivatal között, a vásárhelyi önkormányzattal évek óta nagyon
jó szakmai kapcsolatban állnak.

Az átadáson Hódmezővásárhely alpolgármesterei és a hivatal
irodavezetői is gratuláltak a város címzetes főjegyzőjének. Dr. Kószó Péter
alpolgármester elmondta, a jegyző asszony az, aki soha nem veszíti el a
türelmét, higgadtságára, szakmai felkészültségére mindig lehet számítani, és
ez garancia a város megfelelő működésére, fejlődésére.

Dr. Korsós Ágnes 1977. óta dolgozik a közigazgatásban.
1989-ben került Hódmezővásárhely Városi Tanács VB Igazgatási Osztályára,
1990-től gyámügyi feladatokat látott el. A rendszerváltást követően 1991-től a
Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodájának helyettes vezetőjévé nevezték ki.
1992-től megbízást kapott a jegyzői iroda vezetői feladatainak ellátására, és
1993-tól párhuzamosan a Vállalkozásszervezési Iroda vezetői teendőit is végezte.
1995-től a Polgármesteri Iroda vezetői munkájával bízták meg.

1998-ban Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése
munkájának elismeréseként Hódmezővásárhely Közszolgálatáért kitüntetést
adományozott részére.

2001. óta Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város jegyzőjeként
tevékenykedik.

Dr. Korsós Ágnes részt vett a rendszerváltozástól napjainkig
tartó önkormányzati átalakulás minden egyes lépésében. Közel 10 éves jegyzői
pályafutása alatt példaértékű helyi szintű közigazgatási reformokat hajtott
végre.

Kiemelkedő szakmai tudása és több évtizedes munkában szerzett
tapasztalata alapján a Csongrád megyei jegyzői kar kiemelkedő tagjává vált.

Megszakítás