Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Az Afganisztánba induló magyar katonák mögött áll az ország

Sem pártpolitika, sem az anyagi nehézségek nem jelenthetnek
akadályt abban, hogy Magyarországnak erős, ütőképes és versenyképes hadserege
legyen – emelte ki az Afganisztánba induló katonák búcsúztatásán dr. Lázár János. Az ünnepségen egy régi hagyomány felelevenítéseként Csorba Mihály alpolgármester, dandártábornok özvegyét, Csorbáné dr. Tóth Mariannát zászlóanyává fogadták a nehéz küldetésre induló katonák.

2009.
szeptemberében kerül sor az Afganisztánban szolgáló, a NATO vezette ISAF
(Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erő) kötelékében szolgálatot teljesítő
magyar katonák váltására. A jelenleg Afganisztánban szolgáló KFOR csapatok
visszafogadására, valamint a PRT-7 (Tartományi Újjáépítési Csoport)
búcsúztatására a mai napon Hódmezővásárhelyen, a Kossuth téren került sor. Sólyom
László köztársasági elnök korábban csapatzászlót adományozott az Afganisztánba
kiutazó csoportnak, amelyet az esemény keretében adtak át. A zászlóra a
köztársasági elnök és egy régi hagyomány felelevenítéseként a zászlóanya
szalagja került.

A búcsúztató ünnepségen Szekeres
Imre honvédelmi miniszter beszédében elmondta: az afganisztáni művelet a NATO
első számú feladata, amelynek célja egy stabil, békés és a saját történelmi-kulturális
sajátosságain alapuló, fejlődő afgán állam létrehozása.

– Az augusztus 20-án tartott
elnök- és tartományi önkormányzati választások bebizonyították, hogy az afgánok
jelentős része a szavazatával -és nem fegyveres erőszakkal- akarja érvényre
juttatni akaratát. Harminc év óta első alkalommal az afgánok által
lebonyolított választáson a helyiek tanúságot tettek arról, hogy dacolnak a
megfélemlítéssel, éltek demokratikus jogaikkal – fogalmazott a miniszter,
hozzátéve: sajnos a választási kampány idején nőtt az erőszak, csökkent a
biztonság, az ellenállók Baghlan-tartományban is, ahol a magyarok szolgálnak, megpróbálták
megzavarni a választásokat.

– Még nem tudni, de nagyon
valószínű, hogy az elnökválasztáson második fordulóra kerül sor. Ez bizony
újabb erőszakhullámot hozhat, önök tehát veszélyben lesznek – figyelmeztetett Szekeres
Imre.

A lobogóról szólva elmondta: a
csapatzászló a hadseregek szimbóluma. A most afganisztánba induló tartományi
újjáépítési csoport az első az afganisztáni szolgálatot vállaló magyar csapatok
közül, akiket már csapatzászló is elkísér.

Dr. Lázár János Hódmezővásárhely polgármestere, az
Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti bizottságának elnöke ünnepi beszédében
megköszönte a Zrínyi Miklós laktanya kezdeményezését, hogy a zászlóanya
hagyományát újraélesszék az ünnepség keretében.

– A bátorság, a becsület és a kitartás emberéről, a
vérbeli katonáról, Csorba Mihály alpolgármesterről, dandártábornokról is megemlékeznek
ma, azáltal, hogy özvegyét zászlóanyának kérték föl. Sokat jelent ez nemcsak a
család, hanem minden hódmezővásárhelyi polgár és minden vásárhelyi városatya
számára. Alpolgármester úr, Csorba Mihály, a bátorság jelképe ebben a
közösségben, bátorságra pedig Önöknek is, a következő hetekben és hónapokban
igen nagy szükségük lesz. Ne felejtsék, sem önök, sem a hozzátartozóik: egy
olyan országba mennek, amely a világ legnehezebb, legkiszolgáltatottabb és legveszélyesebb
háborús övezete – fogalmazott dr. Lázár János.

A polgármester elmondta: a harcba indulóknak, az
újjáépítést vállaló magyar honvédeknek tudniuk kell, hogy Magyarország mögöttük
áll.

– Mi magyarok tudjuk igazán, mit jelent egy
diktatúra minden kínja és minden szenvedése, és mi magyarok tudjuk igazán – az
elmúlt 20 év alapján -, milyen nehéz egy új rendszert fölépíteni. Magyarország
pontosan a szabadság és a nehezen elért és nehezen kivívott demokratikus
értékrend és elkötelezettség védelme érdekében állt társadalmi támogatással,
népszavazással a NATO soraiba. Akik pedig a NATO mellett döntöttek, legyenek
akár kormányok vagy választók, a demokrácia és a szabadság eszménye mellett
döntöttek – mondta el a polgármester.

Dr. Lázár János kiemelte: Magyarországnak nem csak
Afganisztánban, de ebben a hazában is szüksége van kiváló katonákra.

– Egy olyan hadseregért, amely képes a haza
védelmére, a szabadság és a demokrácia eszményének védelmére a világ
legnehezebb és legkeményebb pontjain is, tenni kell kormányon, és tenni kell
ellenzékben is. Sem pártpolitika, sem az anyagi nehézségek nem jelenthetnek
akadályt abban, hogy Magyarországnak erős, ütőképes és versenyképes hadserege
legyen – emelte ki a honvédelmi és rendészeti bizottság elnöke, hozzátéve: a
katonák megerősítéséhez, az erős magyar honvédséghez hozzátartozik a civilek
támogatása.

– A magyar kormányok nem tehetik csak csupán a
magyar honvédség vállára az Afganisztáni újjáépítés minden terhét. Igenis
szükség van arra, hogy a civil társadalom kivegye ebből a maga részét –
jelentette ki dr. Lázár János.

Az Afganisztánba induló magyar katonákhoz szólva a
politikus a misszió során szerzett tapasztalat, tudás jelentőségére,
fontosságára hívta fel a figyelmet.

– Az Önök szakmai fölkészültsége, emberi helytállása
erősíteni fogja a magyar honvédség minden alakulatát. Nemcsak Afganisztánban, hanem
Magyarországon is szükség lesz az Önök tudására, különösképpen azokéra, akik befejezik
a missziós munkát és tapasztalataikat a magyar honvédség keretein belül  próbálják hasznosítani a következő években és
évtizedekben – fogalmazott Hódmezővásárhely első embere.

– Én elsősorban bátorságot és hűséget kívánok
Önöknek.  Hűséget a zászlóhoz, hűséget a
hazához, hűséget Magyarországhoz és hűséget különösképpen egymáshoz. Hogy
mindannyian visszatérjenek, hogy Önökre magyar honvédként, magyar hősökként
tekinthessünk – köszönt el a katonáktól dr. Lázár János.

Az ünnepségen a
köztársasági elnököt képviselő Palásti Ferenc dandártábornok, a Köztársasági
Elnöki Hivatal, Katonai Főosztályának a főosztályvezetője kötötte fel az első
zászlószalagot az új csapatzászlóra, majd egy régi hagyomány, a zászlóanya felelevenítésre
került sor.

Az eseményen elhangzott:
a zászlóanya az a személy, aki lelki patrónusságot vállal a csapat felett. A
zászlóanya magas rangú hölgy, köztiszteletben álló személy, aki kötődik az
alakulathoz és a városhoz.

– Hódmezővásárhelyen
nincs olyan ember, aki nem ismerte volna a néhai Csorba Mihály dandártábornok
urat, aki évekig volt a MH 62. Gépesített Lövészdandár parancsnoka, majd
nyugdíjazása után a város alpolgármestere. Felesége, Csorbáné dr. Tóth Marianna
a Szegedi Egyetem Mezőgazdasági Karán főiskolai docens, oktatási főigazgató
helyettes és az Általános Ismeretek Intézet intézetvezetője. Elismert és
köztiszteletben álló személyiség a városban, az ő feladata lesz, hogy az
Afganisztánba kiutazó állomány új csapatzászlójára kössön fel egy szalagot és
zászlóanyaként legyen lelki pártfogója a Tartományi Újjáépítési csoport 7.
váltásának – mondta az eseményt levezető katona, dr. Láda Mónika.

Megszakítás