Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Az elmaradt csatornaérdekeltségi hozzájárulások kamatait is meg kell fizetni

Tájékoztatjuk
Tisztelt Lakosságot, hogy az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás
szabályairól szóló 10/2007.(02.12.) Kgy. sz. rendelet 16. § alapján a Hódmezővásárhelyi
Csatornamű Társulatnak meg nem fizetett
érdekeltségi hozzájárulásokat Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
Önkormányzat részére kell megfizetni.

Tájékoztatjuk
Tisztelt Lakosságot, hogy az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás
szabályairól szóló 10/2007.(02.12.) Kgy. sz. rendelet 16. § alapján a Hódmezővásárhelyi
Csatornamű Társulatnak meg nem fizetett
érdekeltségi hozzájárulásokat Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
Önkormányzat részére kell megfizetni.

A
kötelezettség Hódmezővásárhely területén azon ingatlantulajdonosokat, -használókat, határozatlan időre szólóan -bérlőket, örökösöket terheli, akik az
1998. évtől kezdődően jogszabály vagy megállapodás alapján csatorna
érdekeltségi hozzájárulási kötelezettségüket nem teljesítették, vagy
hátralékkal rendelkezik.

A
fentiekre tekintettel kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az elmaradt
csatornaérdekeltségi hozzájárulási hátralékot határidőre teljesítsék, mivel nem
teljesítés esetén késedelmi kamat kerül felszámításra, végrehajtásra kerülhet
sor, és a hátralék az ingatlanon teherként jelentkezhet. Ingatlan adásvétele
esetén győződjenek meg arról, hogy az érdekeltségi hozzájárulási
kötelezettségnek a volt tulajdonos eleget tett.

További
tájékoztatásért Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közgazdasági
Irodánál ügyfélfogadási időben dr. Tasi László jogi előadóhoz lehet fordulni
(telefon: 06/62/530-100 /242 mellék).

Megszakítás