Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Az informatikai képzés központja Vásárhely lesz

A régió informatikai szakképzésének központja Hódmezővásárhelyen lesz,
köszönhetően a vásárhelyi szakképzés átszervezésének – jelentette ki
Hajdú János a Gregus Máté Műszaki−Mezőgazdasági Szakközépiskola és
Gimnázium igazgatója mai sajtótájékoztatóján. Az iskolaigazgató
hozzátette: ha vásárhely nem lép be a TISZK−be és nincs városi
átszervezés, akkor vásárhely nem juthatott volna központi szerephez és
forrásokat sem tudna igényelni a szakképzés fejlesztéséhez.


A szakképzési rendszer átszervezése elodázhatatlan volt – fogalmazott
Hajdú János a Gregus Máté Műszaki-Mezőgazdasági Szakközépiskola és
Gimnázium igazgatója mai sajtótájékoztatóján. Az igazgató kifejtette: a
munkaerőpiacon jelenleg hiány van a szakképzett munkaerőből, ezen pedig
a korábbi szétszórt, elaprózott szakképzés átszervezésével kell
változtatni. A pedagógus példaként a CNC esztergályos szakmát hozta,
ami jelenleg hazánkban és külföldön egyeránt keresett: Csongrád
megyében több városban is folyik CNC esztergályos képzés, de a magas
költségek miatt az intézmények csupán egy-két berendezést és viszonylag
kevés gyakorlati időt képesek biztosítani diákjaiknak. A Térségi
Integrált Szakképző Központok (TISZK) kialakításával a jövőben a régió
egyetlen intézményében koncentrálódna a CNC esztergályos képzés, a
képzéshez szükséges megfelelő mennyiségű és korszerű eszköz, ehhez a
megfelelő mennyiségű fejlesztési támogatás és a képzéshez szükséges
szakképzett oktatói gárda. Ezzel lehetővé válna a diákok számára a
magasabb szintű technológia megismerése és elsajátítása, az intézmény
számára pedig az eszközök gazdaságosabb, hatékonyabb üzemeltetése,
felhasználása.

Hajdú
kifejtette: a jelenlegi jogszabályi változások csak a TISZK-en belüli
intézmények számára biztosítanak fejlesztési forrásokat, így amelyik
város nem csatlakozik – a megyénkben szegedi központú, de Orosházát is
magába foglaló – TISZK-hez, ott biztosan nem lesz képzési központ.


Hódmezővásárhelyen a város szakképzési intézményrendszerének
átszervezését pedig elsősorban azért kellett végrehajtani, hogy az így
létrejött, háromezernél is nagyobb létszámú iskolával jobb tárgyalási
pozíciónk legyen a TISZK-ben – fejtette ki Hajdú János, hozzátéve:
ennek köszönhetően a régió informatikai képzésének központja
Hódmezővásárhelyen lesz, és a gépjárműszerelő és gépészeti központot is
megkapjuk.

Hajdú
János hozzátette: az viszont még nem eldöntött, hogy a városi
átszervezés során melyik iskola telephelye költözik, így nem látja
megalapozottnak azt a városi szóbeszédet sem, melyszerint az egykori
Kossuth szakközépiskola épülete zárna be.


Újabban még gyertyás megemlékezést is szerveznek az iskolánál július
1-jén, ami azért is érthetetlen, mert július 1-jén semmilyen az iskolát
vagy a szakképzést érintő városi döntés nem születik – jegyezte meg az
igazgató, aki hozzátette: a saját és az iskola minden tanárának nevében
elhatárolódik az ilyen és ehhez hasonló szervezkedésektől.

Hajdú szerint az akció nem az iskola falain belülről indult és a Gregus tanárai nem kívánnak részt venni benne.

Megszakítás