Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Az ombudsman kivizsgálja a panaszokat

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa, dr. Szabó Máté és
munkatársai Csongrád megyében folytatják a helyi panaszfelvételi napok országos
sorozatát. A kezdeményezés fő célja az, hogy a panaszosok ne csak a budapesti
hivatalban, hanem lakhelyük közelében személyesen is kérhessék panaszuk
kivizsgálását, és lehetőséget kapjanak az ombudsmani segítségre olyan
állampolgárok is, akik másként bármilyen okból nem tudnak kapcsolatba lépni a
biztos hivatalával.

A panaszosok
a megye tíz településén 2009. július 13. és augusztus 31. között gyűjtőládákban
helyezhetik el beadványaikat, Hódmezővásárhelyen a Polgármesteri Hivatalban.

Az iratokat,
leveleket az Országgyűlési Biztos Hivatalában összesítik, feldolgozásuk soron
kívül történik. Az országgyűlési biztos munkatársai ezután Szegeden személyesen
is meghallgatják azokat a panaszosokat, akiknek ügye ezt szükségessé teszi. Dr.
Szabó Máté ombudsman Szegeden ad majd tájékoztatást a megyei panaszfelvételi nap
megállapításairól.

A törvényi
háttérről  érdemes tudni, hogy „A biztoshoz bárki benyújthatja
panaszát, ha megítélése szerint valamely hatóság tevékenysége során a beadványt
benyújtó személy alapvető jogaival összefüggésben visszásságot okozott, feltéve,
hogy a rendelkezésre álló közigazgatási jogorvoslati lehetőségeket – ide nem
értve a közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatát – már kimerítette,
illetve jogorvoslati lehetőség nincs számára biztosítva.” (1993. évi LIX. tv.
16.§ (1)) Az országgyűlési biztosnak ezen túlmenően nincs hatásköre olyan
ügyben, amely 1989. október 23-a előtt indult, jogerős határozatát a hatóság egy
évnél régebben hozta meg, vagy az ügy elbírálása ügyészi és bírói hatáskörbe
tartozik.

Az
állampolgári jogok országgyűlési biztosa az egyedi panaszok kivizsgálásán túl
fontos ügyekben kiemelt projekteket is indított. Tavaly a gyülekezési jog
érvényesülése, valamint a hajléktalanok jogérvényesítésének lehetősége – és a
teljes hivatali idejében folytatódó gyermekjogi vizsgálat állt a középpontban.
Idén a gyermekjogok mellett a fogyatékossággal élők helyzete, az egyéni- és
tömegközlekedés, valamint a sztrájkjog a kiemelt vizsgálati téma. A befejezett
projektektől kiadvány is készül, az első hármat (gyülekezési, hajléktalanok,
gyermekjogok) az állampolgári jogok országgyűlési biztosának honlapján
(www.obh.hu) is olvashatják.

Megszakítás