Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Az önkormányzati adóhatóság felé tartozással rendelkező adózók

Hasonlóan
a bankok nyilvános BAR listáihoz, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
honlapján elérhető összesítésekhez az önkormányzati adóhatóság az alábbiakban
azon magánszemélyek és gazdasági társaságok névsorát közli, akik határidőre nem
tettek eleget a helyi adók megfizetésére vonatkozó, a 2003. évi XCII. törvényben foglalt
kötelezettségüknek, nem kértek fizetési haladékot, sem részletfizetési lehetőséget.

Az
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2. számú melléklete szól az
adók, költségvetési támogatások esedékességéről. Ezen melléklet II. része tartalmazza
az önkormányzati adóhatósághoz teljesítendő befizetések határidejét. Általánosan
elmondható, hogy a helyi adók illetőleg a gépjárműadó utolsó részletének
befizetési határideje minden év szeptember 15-e. Helyi adók tekintetében az
önkormányzati adóhatóság nyilvántartása az adózók által közölt adatok alapján
épül fel, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 19. §. (2)
bekezdés, 23. §. (1) bekezdés és a 32. § (2) bekezdése alapján.

Az
alábbi táblázat azon magánszemélyek és gazdasági társaságok névsorát
tartalmazza, akik az önkormányzati adóhatóság felé – határidőre – nem
teljesítették adófizetési kötelezettségüket, és nem kértek fizetési könnyítést
sem.

../oldalak/helyi-adotartozassal-rendelkezok-6176Az önkormányzati adóhatóság felé tartozással rendelkező adózók.

Megszakítás