Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Az országzászló-emlékmű felállítására emlékeztek

A hódmezővásárhelyi
országzászló-emlékmű felállításának 75. évfordulójára emlékezett a Kossuth téren
a Trianon Társaság és a helyi Országzászló Baráti Kör.

Az 1920. június 4-i trianoni diktátumot
követően hazánkban szorosan összefonódott a nemzeti törekvés az elszakított
területek visszacsatolásának gondolatával és mozgalommá nőtte ki magát az
országzászlók állítása a fővárosban és a vidéki
Magyarországon. Hódmezővásárhelyen 1934. május 20-án 10 ezer ember részvételével
avatták fel az emlékművet a Kossuth téren.

A második világháborút követően a vásárhelyi
országzászló-emlékmű sem működhetett tovább eredeti funkciójában, 1948-ban
átalakították szovjet emlékművé, majd 1956-ban lebontották.

Megszakítás