Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

„B” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2009.

A pályázatra azok az
önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező hátrányos szociális
helyzetű fiatalok (a 2008/2009. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló
középiskolások, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási
intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek) jelentkezhetnek, akik a 2009/2010.
tanévtőlfelsőoktatási
intézmény keretében államilag támogatott, teljes idejű (nappalitagozatos)
felsőfokú alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben
kívánnak részt venni. kezdődően

A
pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2009-ban először
nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2009/2010.
tanévben ténylegesen megkezdik.

A
nyertes pályázó a felvételi értesítő másolatának megküldésével köteles írásban 2009. szeptember 1-ig
az Oktatási és Kulturális Minisztérium
Támogatáskezelő Igazgatósága részére bejelenteni, hogy a 2009/2010.
tanévben melyik felsőoktatási intézményben kezdi meg tanulmányait.

A középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú
szakképzésben résztvevő tanulók, a rendvédelmi és a katonai felsőoktatási
intézmények hallgatói nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra.

Az ösztöndíj időtartama 3
x 10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév.

A pályázati adatlap átvehető: 2008. október 1-től a
Polgármesteri Hivatal Oktatási, Ifjúsági és Sport Csoportjánál (Em.14.)  és letölthető a ../https://hodmezovasarhely.hu/oldal-onkormanyzat_altal_kiirt_palyazatok-121 Internet címen.

A pályázat benyújtási
határideje 2008. október 31. 12 óra

Hódmezővásárhely, 2008.
szeptember 15.

Dr. Korsós Ágnes

jegyző

Megszakítás