Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Bakay Lajos Ösztöndíj

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet Bakai Lajos Ösztöndíjra.


Az ösztöndíj célja:

Hódmezővásárhely
Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet 2007/2008. tanév II.
félévétől a SZTE Állam-és Jogtudományi Karával, a SZTE Általános
Orvos-, Gyógyszerész- és Fogorvostudományi Karral, a SZTE
Gazdaságtudományi Karával, az SZTE Mezőgazdasági Főiskolai Karával, a
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel, a Magyar
Képzőművészeti Egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló, legalább
másodéves hallgatók részére. Az ösztöndíj összege havi 20.000.-Ft, mely
egy tanévben 10 hónapon keresztül kerül folyósításra. Az ösztöndíjban
részesülő hallgatókkal a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal tanulmányi szerződést köt.

Az ösztöndíj pályázat feltételei:

–    A fenti Egyetemek meghatározott karának legalább másodéves – hallgatója,
–    legalább jó tanulmányi átlag (3,51 felett),
–    a
pályázó nyilatkozata arról, hogy a diploma megszerzését követően
Hódmezővásárhelyen kíván elsődlegesen elhelyezkedni, a megszerzett
képesítésnek megfelelő pályán.

A pályázat elbírálásánál elsőbbséget élvez:

–    igazolt szociális rászorultság
–    elsősorban hódmezővásárhelyi vagy Csongrád megyei lakóhely

A pályázat benyújtási határideje:

2008. március 25. (kedd) 12.00 óra

A pályázatok elbírálásának határideje:

A pályázat benyújtási határidejét követő 30. nap

A pályázat benyújtási helye:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási Csoport Em. 14.
6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.

A pályázat benyújtásához szükséges iratok:

– iskolalátogatási igazolás

tanulmányi átlagról szóló igazolás a legutóbbi 2 lezárt félév–
2006/2007. II. félév, illetve 2007/2008. I. félév vonatkozásában

jövedelemigazolás a pályázó és vele közös háztartásban élő Ptk.
szerinti hozzátartozók vagyoni helyzetéről (a szükséges adatlap
letölthető Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város internetes honlapjáról: https://www.hodmezovasarhely.hu/www.hodmezovasarhely.hu)

Dr. Korsós Ágnes
jegyző

Megszakítás