Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Belterületi csapadék- és belvízelvezetés problémáinak megoldása Hódmezővásárhely Tarján városrészben és az Ipari Parkban

„Belterületi csapadék- és belvízelvezetés problémáinak megoldása Hódmezővásárhely Tarján városrészben és az Ipari Parkban”

DAOP-5.2.1/A-09-2009-0006

Pacsirta utcai átemelő szivattyútelep;
Nyomásszéli- és Ipari Parki-csatorna torkolatánál meglévő provizórikus elzárás korszerűsítése

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) és a Dél-alföldi Operatív Program (DAOP) támogatási rendszerében lehetősége nyílt a városnak, hogy a belterületi csapadék- és belvíz-elvezetés problémáinak megoldása érdekében pályázatot nyújtson be 2009. októberében.
A Közreműködő Szervezet (KSZ) szerepét természetesen a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (DARFÜ) látja el.

Támogatási döntés kelte: 2010. 04. 28.
Támogatás intenzitása: 90%
Elnyert támogatás: 130 751 995 Ft
Projekt támogatott összköltsége: 145 279 994 Ft

Támogatási Szerződés (TSZ) hatályba lépésének dátuma: 2010. 09. 29.

A beruházás befejezésének véghatárideje: 2011. 09. 30.
(A Vállalkozási Szerződés egyszeri módosításával.)

A kivitelező (Maczelka és Társa Kft.) a munkákat 2011. 09. 23-ával készre jelentette, s a műszaki átadás-átvételi eljárás 2011. 10. 05-én megindult a műszaki ellenőr (K&K Iroda Kft.; Dr. Ördögh József) vezetésével, s lezárult 2011.10.13-án.

A pályázat – mint alcíméből is kiderül – 2 projektrészből tevődik össze:
(Építési beruházás tervezett össz.: br. 129 494 994 Ft)

Pacsirta utcai átemelő szivattyú telepítése a Pacsirta – Száraz – Álmos – Szél utcák kereszteződésében.
(br. 114 998 200 Ft)
A Pacsirta utca végén (a másodrendű árvízvédelmi töltés mellett) esésnövelő szivattyúállás létesült, amely a Tarján városrészi belvízrendszer korszerűsítésével jelentős tehermentesítő hatást gyakorol a kialakuló belvíz-veszélyeztetettségi állapotok mérséklésére. Az esésnövelő kettős szivattyúállás közvetlenül megoldja a tarjáni öblözet belvíz-elvezetését, de közvetetten növeli a város több településrészében élők vagyonbiztonságát is.

A Pacsirta utcai belvízrendszer jól kiépített, burkolt medrű főgyűjtőkkel biztosított a terület vízelvezetése.
A szivattyútelep magába foglalja:

  • a fix gereb előfejet, rögzített korlátokkal, megnövelt nyílt víztérrel;
  • a szivattyúaknát, amelynek szívóterébe került elhelyezésre a 2 db FLYGT típusú szivattyú (9 és 22 kW-os motorral) úgynevezett „talpas könyökös” rögzítéssel;
  • a szivattyúaknára bevezető zárt szakaszt, mely 2,00/2,00-3,00 m méretű előre gyártott keretelemekből és monolit vb. elő-fejből áll;
  • a szivattyúk NA 350 mm-es nyomócsöveit a szükséges szerelvényekkel;
  • a befogadó Régi-Kenyereéri–csatorna csillapító műtárgyként funkcionáló burkolt szakaszát;
  • a II. rendű töltésen átvezető tojás szelvényű csövet (HOBAS) a külső oldalon zárószerkezettel.

Nyomásszéli provizórikus műtárgy (tiltó) a Visszhang utca – Ipari Park-csatornán került elhelyezésre.
(br. 14 496 794 Ft)
Az Ipari Park fő csapadék- és belvízelvezető csatornája a Nyomásszéli-csatornába torkollik, amelynek befogadója a Hódtó-Kistiszai–főcsatorna. A tiltó elhelyezése megakadályozza, hogy a külterületen lehulló nagy mennyiségű és/vagy intenzitású csapadék következtében kialakuló fokozott vízterhelés az ipari parki csatornát is visszaduzzasztva – a Visszhang utcai csapadék- és belvízelvezető rendszert is megbénítva – veszélybe sodorja Újváros városrész belvízi biztonságát is.

A műtárgy méretei: fenékszintje 77,40 mBf.; kezelőszintje 79,40 mBf.; környező terep szintje 79,00 mBf.
A műtárgy méretei: szélessége 1,50 m, hosszúsága 1,80 m; lezárását acéltáblás felhúzó-szerkezettel mozgatható zsilip biztosítja. A zsiliptábla szélessége 1500 mm, magassága 1000 mm.
Kezelés céljából a zsilip felett kezelőhíd létesült, a tiltó pallós lezárásának lehetőségével pedig elvégezhetők azok a karbantartási-javítási munkák is, amelyekhez a víz ideiglenes visszatartása szükséges.

Megszakítás