Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Belvárosi Olvasókör élete

Alakulásunk időpontja 1994 június 3−án Hódmezővásárhelyen, Andrássy
u. 32. sz. alatti helyiségben. Az alakuló gyűlésen 29 fővel alakult meg
az olvasókör. A bírósági bejegyzéssel egy időben létrejött a működési
szabályzatunk, mely magába foglalta az olvasókörhöz tartozó csoportok
működését.

(Belvárosi olvasókör, Belvárosi nyugdíjas klub, Porcelángyári
nyugdíjas klub, Magányos klub, Krisztus szeretet szolgálat csoport,
népdalkör). Népdalkör. Az elmúlt évek során olvasókör helységében létre
jött a Bélyeggyűjtő csoport és az Autó Klub. A taglétszámunk a 29 főről
jelenleg 138 főre emelkedett, látogatottsága havonta fent nevezett
csoportokkal együtt 500-600 fő. Az elmúlt évek során körünkben
különböző kapcsolatok alakultak ki. Rendezvények szervezése mely
kulturális eseményekhez kötődik, /kiállítások, találkozók, közös
rendezvények, megemlékezések, kirándulások szervezése és a népdalkör
kapcsolattartása régiónkban és a határon kívül.

Belvárosi Olvasókör 2005-évi munkájának értékelése
és a 2006-os év feladatai

Hódmezővásárhely Belvárosi Olvasókör február 17-én tartotta
2005-2006-os év munkájának értékelése és a jövő feladatai
meghatározását. 2005-ben kiemelt Erdély -/Székelyföld/ Gábor Áron
Alapítvány baráti kapcsolat kiépítése. Közreműködött a Belvárosi
Népdalkör, Bereck kultúrházban. Gábor Áron szobor koszorúzása,
Kézivásárhely emlékműveinek megtekintése, majd Kolozsvár, Mátyás király
szobra és a város nevezetességeinek megtekintése. Utunkat
Hódmezővásárhely képviselő testülete támogatta. Az olvasókör
munkájában, részt vett városunkban ünnepi rendezvényeinken / március
15-május 1-augusztus 20-október 23/ majd tisztelettel megemlékeztünk,/
nőj napja, anyák napja, idősek napja karácsonyi megemlékezés, végül
ó-esztendő búcsúztatása. Olvasó körünkben működő 7 kisebb közösséggel
működik. Társ olvasókörökkel együttműködve végeztük munkánkat. Városunk
őszi hetek alkalmával rendezendő kiállításában körünk tanyai ill.
falusi amatőr festő és keramikusoknak adott helyt. Körünk éves
feladatában kirándulásokat szerveztünk az ország más tájaira.

2005. november 4-én Apátfalva Térségi Országos Minősítőn Arany fokozatot ért el.
Év közben részt vettünk több dalos találkozón /Gyula, Deszk, Vasvár.

2006 évi program

Elmúlt évhez hasonlóan folytattuk az elmúlt évek programjainak
folytatását, népdalkörök meghívását, Kiemelten foglalkozunk körünkben
megvalósításra kerülő számítógép telepítése, programok fejlesztése.
Mémeth László városi könyvtár együttműködésével számítógép

ismereti tanfolyamot szerveztünk 25-80-éves korosztály részére
mely sikeresen, elvégezték. Olvasókör népdalköre meghívást kapott
Gyulára Bartók Béla 125 éves– évfordulójára rendezett, Illés Panka
regionális népdalköri népzenei találkozóra.
Szeretnénk eleget
tenni ez évben is a felkért és a kitűzött feladatokat eredményesen való
elvégzésére. Környezetünkben lévő társ körökkel jó kapcsolatokat
fenntartani.

Hódmezővásárhely, 2006. február 28.

Belvárosi Olvasókör
közösség-vezetése

Megszakítás