Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Bessenyei Ferenc Művészeti Díj

Hódmezővásárhely Megyei Jogú
Város Közgyűlése, B. Élthes Eszter, Bessenyei Ferenc özvegyének
hozzájárulásával 2008. május 29−én hozott rendeletében megalapította a
Bessenyei Ferenc Művészeti Díjat, amely a kétszeres Kossuth−díjas,
Érdemes és Kiváló Művész, Hódmezővásárhely Díszpolgárának nevét viseli.

A Közgyűlés döntése alapján évente 1 millió forintot különítenek el a költségvetésből a díjazásra.

Az
adományozott díjat minden évben egy személy és egy csoport kaphatja
meg, 500- 500 ezer forintban részesülnek, valamint a Közgyűlés a
kitüntetéshez a város pecsétjével ellátott oklevelet és plakettet
adományoz, amely Bessenyei Ferenc portréját ábrázolja.

A
díj olyan személyeknek, illetve csoportoknak adományozható, akik
városunkban élnek, városunkhoz kötődnek, vagy Hódmezővásárhelyről
elszármazottak és előadásukkal rendszeresen itt mutatkoznak,
mutatkoztak be.

A
díj az amatőr és hivatásos színjátszás, népdal, magyar nóta, néptánc,
vers-és prózamondás kategóriákban kiemelkedő teljesítményt nyújtó olyan
magányszemély, csoport részére adományozható, akik személyisége,
illetve művészeti tevékenysége megfelel annak a szellemiségnek,
amelynek értelmében Bessenyei Ferenc munkássága során dolgozott és
küzdött, és amelyet egész életében képviselt.

A
díj adományozására minden év október 15-ig javaslatot tehet bármely
személy, vagy csoport. A javaslatot írásban kell eljuttatni a jegyző
részére, ezeket ő továbbítja a Bíráló Bizottság felé, amelynek tagjai:
B. Élthes Eszter tiszteletbeli elnök, Dr. Vincze Ferenc, Vágó János,
Árva László, Szenti Ferenc, B. Szűcs Istvánné. A díj adományozására
érkező javaslatokat a Bíráló Bizottság rangsorolja és terjeszti az év
utolsó rendes Közgyűlése elé.

A
díjak átadására a Magyar Kultúra Napján, január 22-én, ünnepi
díszközgyűlés keretében merül sor. A díjat a polgármester adja át.

Megszakítás