Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Beszámoló és vita

A Térségi Integrált Szakképző Központok létrehozásáról a kormány döntött.
Húsznál is többször tárgyalt róla a város közgyűlése, és soha egyetlen módosító
indítvány sem érkezett. A sajtó tucatnyinál is több alkalommal kapott
tájékoztatást, önkormányzati képviselők, intézményvezetők és szakértők
beszélgettek hosszasan a különböző magazinműsorokban. A szakképzés átszervezését
azonban a hódmezővásárhelyi baloldali képviselőknek mégsem sikerül teljes
mértékben elfogadniuk. Összefoglaló a mai közgyűlésről.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város ma reggel hét órától rendkívüli
közgyűlést tartott. Az ülés fő napirendi pontjaként a Hódmezővásárhelyi
Integrált Szakképző Központot érintő létszám-racionalizálási kérdésekben
döntöttek a képviselők.

A város szakképzési rendszerének átalakításáról dr. Nagyné Bánfi Judit az
integrált intézmény főigazgatója tartott beszámolót, melyben bemutatta az eddig
különállóan működő középfokú intézményeket tömörítő, összesen mintegy 3500
diákot oktató központ felépítését, a tagintézmények vezetőit és ismertette a
régió szakképzésében történt átalakítás folyamatát és okait.

A főigazgató elmondta: hazánk szakképzési rendszerének átalakítására
elsősorban a munkaerő-piaci helyzet javítása miatt volt szükség, de a kormány
célja továbbá a modernizálás és az új, modul-rendszerű oktatás bevezetése is. A
szakképzésről ezentúl központosított, regionális szervezetek hoznak döntéseket.
Az oktatási törvény idén szeptemberben életbe lépő változása egyértelművé tette:
csak azok az intézmények kaphatnak képzési támogatást, amelyek egy Területileg
Integrált Szakképző Központban, azaz TISZK-ben szerepelnek, és tanulói létszámuk
eléri az 1500 főt. Nagyné kifejtette: elsősorban azért kellett a város mind a
négy középiskoláját egyetlen intézménybe tömöríteni, hogy az így létrejövő
központot már csupán a méretei miatt se lehessen megkerülni a régióban történő
egyeztetések során, ugyanakkor az is fontos szempont volt, hogy a közeljövőben
várható demográfiai változás ne tegyen szükségessé újabb összevonásokat.

Előnyt
jelent Hódmezővásárhely számára, hogy a régióban működő képzési helyekről döntő,
a TISZK-et irányító Regionális Fejlesztési Képzési Bizottság (RFKB) tagjai közé
választotta Hegedűs Zoltán képviselőt, aki ott közvetlenül képviselheti
Vásárhely érdekeit. A főleg Csongrád megye, Szeged város és még néhány település
alkotta 1000 Mester TISZK-ben Vásárhely komoly súlyt képvisel a háromezer főt
meghaladó intézményével. Fontos továbbá, hogy egyetlen intézményt szerepeltetve
nem áll fenn az a veszély, hogy a város intézményeit egymás ellen szerepeltessék
az egyeztetések alatt. A város befolyása mintegy 18%-ot tesz ki a TISZK-ben,
tehát döntést Vásárhely nélkül nem lehet hozni – összegezte a főigazgató
hozzátéve: a szakmacsoportok elosztásánál Hódmezővásárhely kiemelt szerepet kap
az informatika és a gépészet oktatásában, amelynek köszönhetően előbbi területen
százmilliós, utóbbin 45 milliós beruházás várható.

Dr. Nagyné Bánfi Judit bemutatta kollégáit is,
akik a jövőben a tagintézményeket irányítják: a Gregus Máté tagintézményt Hajdu
János, a Corvin Mátyás tagintézményt Pótáriné Hojcsy Zsuzsanna, míg a Kalmár
Zsigmond tagintézményt Papp András vezeti majd.

A közgyűlésen elhangzott:
a változás során hét és fél pedagógus álláshely szűnik meg, míg nem pedagógus
álláshelyből tízzel lesz kevesebb az új integrált
intézményben.

A beszámolót követően Bacsa Pál képviselő felvetette: kevesen jöttek el a
témáról a városházán tartott tájékoztatóra, és a Gregus tanárai is távol
tartották magukat gyertyagyújtástól, amely a múlt hét egyik estéjén az iskola
előtt volt. A képviselő szerint a tanárok biztosan az állásukat féltik,
érdeklődők pedig azért nem jöttek a fórumra, mert nem mernek véleményt
nyilvánítani az emberek Hódmezővásárhelyen.

Reagálásában Rárósi Imre képviselő kifejtette: számos tájékoztatás,
tárgyalás előzte meg a lépést, amelyek alkalmával már megismerhették az
átalakítás okait és részleteit a vásárhelyi polgárok. A gyertyagyújtással
kapcsolatban a képviselő kiemelte: a jobb oldal képviselői is elmentek az
interneten szervezett találkozóra, de mivel ott nem szólalt fel senki, ők is
csendben várták, hogy történjen valami. Rárósi szerint azonban érdekes, hogy
amikor a jelen lévő baloldali képviselők és szimpatizánsaik távoztak a
helyszínről, az ott lévő szülők és diákok a polgármesterhez fordultak
kérdéseikkel, amelynek következtében egy kötetlen beszélgetés alakult ki. Miután
a kérdések kivétel nélkül választ kaptak az emberek hazamentek-összegezte az
eseményeket Rárósi Imre.

Dr. Kovács László képviselő felszólalásában
sérelmezte, hogy most, amikor összesen 17 és fél munkahely megszűnéséről tárgyal
a grémium, gyertyás összejövetelt szerveznek a városban baloldali képviselők
segítségével, de amikor az egészségügyi reform hatására a  kórház háromszáz dolgozójának elbocsátásáról
kellett döntenie a közgyűlésnek, akkor baloldalon senki sem
szervezkedett.

Hegedűs Zoltán képviselő felszólalásában a kormányzat felelősségét
említette. A képviselő szerint a szakképzési rendszer átalakítását a kormány
felülről, szakmai alapokon, szakértők bevonásával is koordinálhatta volna,
ehelyett azonban az önkormányzatokra hárította a felelősséget mondván:
egyezkedjenek egymással és döntsenek az átalakításokról. A felelősséget, a
döntés súlyát így ismét az önkormányzatokra hárította, miközben a rendszerben az
egyeztetések és csatározások következtében nem is biztos, hogy szigorúan szakmai
szempontok szerint a legmegfelelőbb struktúra áll fel – vélte Hegedűs
Zoltán.

Személyesen jártam végig a tantestületeket, ahol minden témáról
nyíltan beszélgettünk, még politikai kérdésekről is – jelentette ki a vita
kapcsán dr. Lázár János polgármester hozzátéve: a megbeszélésekre egy
szocialista képviselő, Nagy Ernő is elkísérte, így Bacsa Pál akár baloldali
képviselőtársától is megkérdezheti, hogy valóban félnek-e a tanárok vásárhelyen.

Az egyeztetések során a polgármester a tantestületeket kérte: adják meg,
milyen feltételeket várnak el az integrációhoz, így ezekről érdemben tárgyalni
lehet, mire az oktatók el is mondták a véleményüket, meg is tették a
javaslataikat és a szükséges kompromisszumok azóta már meg is köttettek.

– Ugyanakkor több, mint húsz alkalommal tárgyalt a közgyűlés az
átalakításról, de soha egyetlen módosító indítványt nem adott be a baloldal.
Könnyű azt mondani, hogy „nem jó”, amikor azonban javasolni kellene más
lehetőséget, megoldást találni egy meglévő problémára hatalmas a csend az
ellenzék soraiban – zárta a vitát a polgármester.

Ellenzéki javaslat ezen az ülésen sem érkezett.

Az átalakításról szóló beszámolót egy, a létszámváltozásról adott
beszámolót két tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül fogadta el a testület.

A TISZK működéséről októberben részletes beszámolót kap a
közgyűlés.

Megszakítás