Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Bírósági ülnökválasztás 2023. év

Magyarország Alaptörvénye Bíróság fejezetének 27. cikk (2) bekezdése értelmében a törvény
által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák – ülnökök – is részt vesznek az
ítélkezésben. A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény
(továbbiakban: Bjt.) 216. § (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy az ülnökök megbízása 4 évre
szól. A legutóbbi ülnökválasztásra 2019. évben került sor, akiknek a megbízatása ez évben, az
új ülnökválasztástól számított 30 nap elteltével jár le.


Az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke a 24.SZ/2023. (II.15.) OBHE határozatában
megállapította a megválasztandó ülnökök számát, míg Magyarország köztársasági elnöke
39/2023. (III. 6.) KE határozatával
a Bjt. 216. § (2) bekezdése alapján a választást 2023.
március 07. és 2023. április 30. napja közé eső időtartamra tűzte ki.


Az OBH elnökének döntése értelmében Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2023. április 30-ig a Szegedi Törvényszékre 3 fő a polgári perrendtartásról
szóló 2016. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Pp.) 510. § szerinti (munkaügyi perben eljáró)
ülnököt és 1 fő a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (továbbiakban: Be.). 680. § (5)
bekezdés szerinti (meghatározott képesítéssel – pedagógus, pszichológus stb. – rendelkező)
ülnököt; a Hódmezővásárhelyi Járásbíróságra pedig 5 fő Be. 680. § (5) bekezdésének
megfelelő ülnököt választ.

Bírósági Ülnökválasztás Hirdetmény – 2023. év:

A bírósági ülnökök jogai és kötelezettségei:

Általános bírósági ülnökké jelölés:

Bírósági ülnökké jelölés, fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróságra:

Bírósági ülnökké jelölés:

Bírósági ülnökké jelölést elfogadó nyilatkozat:

Megszakítás