Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

5

 

 

Számos európai város büszkélkedhet mélyen gyökerezõ kulturális hagyományokkal a kerámia-mûvesség és a kézmûves kismesterségek terén. A kulturális értékek és a kulturális örökség megõrzése régóta prioritás az Európai Unióban. Ugyanakkor, a kulturális örökség a gazdaság egyik fõ adottsága és eszköze is az európai régiókban: munkahelyeket, a háztartásoknak bevételt teremt és ösztönzi a helyi gazdasági fejlõdést. Mindazonáltal, a kerámia-mûvesség és kézmûves kismesterségek területén gazdag mûvészeti örökséggel és hagyományokkal rendelkezõ városok komoly problémákkal is küszködnek: a versenyt kiélezõ globalizáció és a kézmûves mesterek elöregedése egyaránt az ágazat folyamatos
hanyatlásához vezetnek.

A CeRamICa projekt egy hosszú együttmûködés eredménye Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata (Magyarország), mint vezetõ partner és tizenegy európai város és szakmai partner között, melyek közös kulturális örökséggel rendelkeznek, és ugyanazokkal a
nehézségekkel küzdenek, ugyanakkor elszántságuk is közös, hogy megõrizzék és továbbfejlesszék a kerámia-mûvességet és a kézmûves kismesterségi iparágat Európában.
A projekt-partnerek annak érdekében fogtak össze, hogy megosszák egymással bevált, jó gyakorlataikat, és hogy közösen helyi és regionális fejlesztési stratégiai javaslatokat és eszközöket alakítsanak ki a kerámia és kismesterségek szektor támogatására és erõsítésére
a partner régiókban. Ezek a javaslatok azt a célt szolgálják, hogy ezt a jelentõs európai kulturális örökséget megõrizzék és erõsítsék, egyúttal versenyképes húzóágazattá tegyék a helyi gazdaságokban.

A 12 önkormányzati, illetve szakmai partner 7 európai országot reprezentál, megfelelõ egyensúlyt biztosítva a nyugati és keleti országok között, gazdagítva ezáltal is a tapasztalatok nemzetközi cseréjét és áramlását. A CeRamICa kiindulópontjául módszertani szempontból az ágazat alapos elemzése szolgál valamennyi partner régióban, mely magában foglalja minden fontos érintett szereplõ megkérdezését is. Ezek a felmérések segítenek abban is, hogy beazonosítsuk mindazokat a jó gyakorlatokat, amelyek már korábban kézzelfogható eredményekhez vezettek. A vizsgálatok eredményei szolgálnak a projekt fõ tevékenységeinek
alapjául is: a partnerek közötti intenzív tapasztalatcsere és a jó gyakorlatok megosztásának lebonyolításához.

A jó gyakorlatok átadása egyedülálló lehetõséget kínál az egymás tapasztalataiból történõ tanulásra, új módszertanok, folyamatok vagy technológiák elsajátítására, melyek elõsegíthetik új termékek kifejlesztését, új piacok megnyitását az érintett kézmûvesek és vállalkozások számára; megismerkethetnek hatékony marketing- és képzési eszközökkel vagy új munkahelyek és vállalkozások megteremtését támogathatják.

A projekt teljes mértékben összhangban van az INTERREG IVC Program és a Lisszaboni stratégia célkitûzéseivel. A levont tanulságok tükrözõdnek a közösen kifejlesztett helyi és regionális fejlesztéspolitikai javaslatokban, amelyeket a projekt megvalósításában formálisan is résztvevõ politikusok hagynak jóvá. Ezeknek a javaslatoknak részét képezik konkrét akciótervek is, amelyek más Európai Uniós programokban megvalósítható konkrét projektötleteket is tartalmaznak, ezáltal a programok hatékonysága jelentõsen javul és a projekt eredményeinek tartóssága is biztosítottá válik.

Végül, de nem utolsósorban, a CeRamICa keretében több nagyszabású európai és regionális rendezvény is megrendezésre kerül annak érdekében, hogy a bevált jó gyakorlatokat széles körben is terjesszük. Mindezt azzal a céllal, hogy a kerámia-mûvesség és kézmûves kismesterség ágazatokat a partnerek régióiban és azon túl is sikeresen megõrizzük és támogassuk.

A project honlapja

2. hírlevél
Megszakítás