Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Cittaslow

Hódmezővásárhely tisztában van a globalizáció lehetőségeivel, ami az értékek cseréjével és körforgásával valósul meg, mégis azt tartja szem előtt, hogy az egyedi sajátosságokat, a helyi közösségek tipikus hagyományait megőrizze. A polgárok máig büszkék városukra, a közösségre, amit alkotnak, és hiszik, hogy a város jövője erős közösségi szellemükre épülhet. Ez a felismerés és legfőképpen a meglévő helyi feltételek tették érdemessé Hódmezővásárhelyt, hogy Magyarországon elsőként legyen tagja az élhető városok nemzetközi szövetségének, a Cittaslow Mozgalomnak.

 

Hódmezővásárhely és a Cittaslow Mozgalom

 

A Cittaslow mozgalomhoz, az élhető városok szövetségéhez a világ több mint 30 országának, mintegy 200 városa tartozik. A mozgalom célja a helyi értékek védelme, olyan megoldások és technológiák alkalmazása, amelyek célja a környezet és a városi élet minőségének fejlesztése, a polgárok érdekeit szem előtt tartó életkörülmények kialakítása és a helyre jellemző egyedi értékek és tradíciók megóvása. A kultúrában és a hagyományokban gyökerező és a térségre jellemző tradicionális termelési formák védelme alapvető követelmény, melynek során törekedni kell a tudatosság társadalmi elsajátításának ösztönzésére. A környezetünkre történő fokozott odafigyeléssel az élet számos területén érhető el minőségileg javuló feltételrendszer, amely megteremti a városok saját identitásából eredő fejlesztéspolitikáját. Hódmezővásárhely 2010 óta Magyarországon egyedüliként tagja a Cittaslow mozgalomnak.

 

A helyi értékek, illetve az élhető környezet védelmére a túlzsúfolt, stresszes városok alternatívájaként az olaszországi Orvietóban 1999-ben kidolgozták a minőségi városi élet 55 pontból álló feltételrendszerét, melyet minden csatlakozni kívánó városnak teljesíteni kell, és a meghatározott követelmények legalább 50%-ának eleget kell tennie.

 

Hódmezővásárhely jövőbeni fejlődése is az élhetőség jegyében körvonalazódik. Nemcsak az infrastruktúra fejlődik folyamatosan, hanem a kulturális és a művészeti élet is fellendülőben van, hiszen kiemelkedően fontos a város polgárainak lehetőséget teremteni a kellemes és kulturált szórakozásra és kikapcsolódásra. A település természeti kincsei, egész évben zajló kulturális és művészeti programjai az idelátogató vendégeknek és a helyi lakosoknak is sok élményt és kikapcsolódási lehetőséget nyújtanak.

 

A hódmezővásárhelyiek büszkék lehetnek közös értékeikre és arra, hogy a globalizálódó világban is megpróbálják megőrizni hagyományaikat, múltjukat, és az új kihívásokhoz igazítják azokat.

 

Hódmezővásárhely céljai a Cittaslow Mozgalomban

Környezeti politikák

 

A fenntartható fejlődés nemzetközileg elfogadott elvének megvalósítása települési, területi és országos szinten minden emberi tevékenység területén egyaránt szükségessé teszi a környezet érdekeinek szem előtt tartását. A természeti örökségek és a környezeti értékek megőrzése az élővilág, az emberi egészség és életminőség szempontjából alapfeltétel. Ezen értékek védelmének elmulasztása veszélyezteti a jelen és a jövő generációk egészséges élethez való jogát.

 

Infrastrukturális politika

 

A Tornyai János Kulturális Városrehabilitációs Program eredménye a város történelmi központjainak és kulturális, illetve történelmi értékeinek fejlesztése és népszerűsítése, területeinek rehabilitálása, valamint egyedi stílusának kialakítása. Hódmezővásárhely központjának megújítása a város fejlődésében és gazdasági, kulturális fejlődésében meghatározó szerepet tölt be. Fontos cél volt a város központi részeinek rendezésével az egységes városkép kialakítása, amelyben egymást kiegészítve megtalálhatóak az elmúlt századok építészeti alkotásai és a 21. század posztmodern városi környezete.
A városi minőség technológiái és eszközei

 

Az élhető város megvalósítása azt is jelenti, hogy lakói jól érzik magukat benne. Ehhez többek között a társadalomtudományokkal, szociológiával és a pszichológiával foglalkozó szakemberek bevonására és folyamatos párbeszédére is szükség van a döntések meghozatala előtt. A város képviseli, működése során mintaként szolgálva megmutatja, célként maga elé tűzi a környezettudatos építészetet, az energiatudatos építést és épületüzemeltetést, a megújuló energiaforrások alkalmazását. Az úgynevezett Cittaslow-rendelettel a városvezetés elkötelezte magát az élhető városi környezet kialakítása mellett, és egyúttal a Cittaslow elveit a városfejlesztési koncepció részévé tette. 

 

A város vezetésének állandó célja a folyamatos fejlesztés, ugyanakkor igyekszik megőrizni azt a helyet is, ahol nemcsak születni érdemes, hanem élni is. A Cittaslow tagok azokat a helyi különlegességeket részesítik előnyben, amelyek közösségükre jellemzőek, ezért a tapasztalatok megszerzésével Hódmezővásárhelynek is lehetősége lesz továbbfejleszteni a Cittaslow filozófiáját. A helyi tapasztalatok nemcsak gazdagíthatják a nemzetközi értékeket, hanem Magyarországon is ismertté tehetik a minőségi életvitel újra felismert szempontjait és távlatait.


További információ:

Tülkös Ildikó
+36 62 249-350
tulkosi@hodmezovasarhely.hu


Cittaslow Mozgalom honlapja:
http://www.cittaslow.net/

Megszakítás