Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Civil Senatus alakult Hódmezővásárhelyen

A szervezet főként a stratégiai és koncepcionális kérdésekben
konzultatív, véleményező szerepben működik a város vezetése mellett, a
kultúra, a képzőművészet, a kereskedelem világából, a város társadalmi
életéből jöttek.

A „Jövő Hódmezővásárhelye” programban döntő szerepe van a
kultúrának, a képzőművészetnek, az oktatásnak és a városi
szolgáltatások fejlesztésének, melyek által megvalósulhat egy egyedi,
kellemes, élhető város koncepciója. A Senatus véleményével, ötleteivel
segíti a város vezetését, hogy a fontosabb döntéseknél teret kapjon a
művészi ízlés, megerősödhessen a várost egyesítő szellemi identitás, és
továbbéljenek Hódmezővásárhely karizmatikus kulturális étékei,
hagyományai.

A Civil Senatus tagjai:

Dr. Dömötör János – nyugalmazott múzeumigazgató

Dr. Nagy Imre – múzeumigazgató

Dr. Kruzslicz István – nyugalmazott levéltárvezető

Varsányi Attila – levéltárvezető

Szenti Tibor – író, néprajzkutató

Madácsy Tamás – történész

Rományi László – belsőépítész

Hézső Ferenc – festőművész

Nagy Attila – szobrászművész

Sonkoly Tibor – festőművész

Dr. Sévity Lázárné – könyvtáros

Bán Csaba – református lelkész

Kiss Mihály – unitárius lelkész

Simon Ferenc – tanár

Hajdu János – igazgató

Árva László – igazgató

Pannonhalmi Zsuzsa – keramikusművész

Németh László – tábori lelkész

Herczeg Mihály – nyugalmazott levéltárigazgató

Dr. Vincze Ferenc – orvos

forrás: http://www.promenad.huwww.promenad.hu

Megszakítás