Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Civilek támogatása

A hódmezővásárhelyi civilek számára évente két alkalommal is lehetőség van a város Polgármesteri Hivatalánál tevékenységük finanszírozására pályázni.

A pályázat célja: olyan helyi civil szervezetek támogatása, amelyek tevékenysége a kultúra, a hagyományok ápolása, a nevelés-oktatás, szociális és karitatív tevékenység, a rászorulók megsegítése, az egészséges életmód, a sportolás feltételeinek megteremtése, a természeti és épített környezet megóvása, a közrend és vagyonvédelem, továbbá az esélyegyenlőség megteremtése.

A pályázat benyújtására jogosult civil szervezetek körét a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 7/2020. (II.14.) a civil szervezetek pályázati és eseti önkormányzati támogatásáról szóló önkormányzati rendelet 3.§ (1), (2) tartalmazza.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

A pályázatot a 7/2020. (II.14.) rendelet 1. mellékletét képező Pályázati adatlapon és a 2. mellékletét képező Költségvetési adatlapon kell benyújtani egy példányban, amelyhez az alapdokumentumokat és a szükséges 3-6. melléklet szerinti nyilatkozatokat is csatolni kell.

A vonatkozó rendelet és mellékletei elérhető és letölthető: https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/412069

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. március 15. napja

A benyújtás módja: A pályázatokat a Polgármesteri Kabinet munkatársaihoz kell eljuttatni személyesen (6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. szám) az 5-ös irodába, vagy elektronikus formában a kovacs.maria@hodmezovasarhely.hu  e-mail címre várjuk.

Hiánypótlás: a Polgármesteri Kabinet támogatások kezelésével megbízott referense egy alkalommal írásban hiánypótlásra szólítja fel a pályázót. A hiányt a felhívás kézbesítésétől számított 8 napon belül, jogvesztés terhe mellett pótolni kell, a mulasztás a pályázat érdemi elbírálás nélküli elutasításával jár.

A pályázatok elbírálása: a pályázatokról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Oktatási, Kulturális, Sport és Nemzetiségi Bizottság javaslata alapján a határidő leteltét követő soros ülésén dönt.

A támogatás folyósítására vonatkozó szabályokat a 7/2020. (II.14.) rendelet 8.§ (1) tartalmazza: Az Önkormányzat a támogatás összegét a támogatási rendelet 13. mellékletét képező támogatási szerződés aláírását követően az abban foglaltak szerint a civil szervezet számára, elsősorban a pénzintézeti számlájára való átutalással teljesíti.

A támogatás felhasználási módja: A támogatás csak a támogatási szerződésben meghatározott célra használható fel. A támogatás felhasználását a Polgármesteri Kabinet referense, valamint a Polgármesteri Hivatal belső ellenőre soron kívül bármikor ellenőrizheti.

A támogatásról történő elszámolás: A civil szervezet a támogatás összegének felhasználásáról, a pályázatban meghatározott program megvalósításáról a támogatási szerződésben meghatározott határidőig, de legkésőbb tárgyévet követő év január 15. napjáig és a rendelet 9. mellékletében előírt módon köteles elszámolni. Az elszámoláshoz csatolni kell a 10. melléklet szerinti Összesítő táblázatot és a 11. melléklet szerinti nyilatkozatot.

Amennyiben kérdése van, kérjük hívja a +36 62 530 125-ös telefonszámot

A Pályázati adatlapot és a mellékleteket megtekintheti és letöltheti az ikonra kattintva:

Megszakítás