Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Civilek támogatása

A hódmezővásárhelyi civilek számara évente két alkalommal is lehetőség van a város Polgármesteri Hivatalánál tevékenységük finanszírozására pályázni.

A PÁLYÁZAT CÉLJA

A pályázat célja olyan helyi civil szervezetek támogatása, amelyek tevékenysége a kultúra, a hagyományok ápolása, a nevelés-oktatás, szociális és karitatív tevékenység, a rászorulók megsegítése, az egészséges életmód a sportolás feltételeinek megteremtése, a természeti és épített környezet megóvása, a közrend és vagyonvédelem, továbbá az esélyegyenlőség megteremtése.

A PÁLYÁZAT HÁTTERE

A támogatásban részesíthető civil szervezetek körét a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 7/2020. (II.14.) a civil szervezetek pályázati és eseti önkormányzati támogatásáról szóló önkormányzati rendelet 3.§ (1), (2) tartalmazza.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

A pályázatokat a Polgármesteri Kabinet munkatársaihoz kell eljuttatni (6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. szám sportegyesületek pályázatát a 9-es irodába, az egyéb civil szervezetek pályázatát a 15-ös irodába) személyesen vagy elektronikus formában a titkarsag@hodmezovasarhely.hu e-mail címre.

PÁLYÁZAT TARTALMA

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  • a vonatkozó pályázati űrlapot, amely jelen pályázati felhívás mellékleteként, valamint a 7/2020. (II.14.) a civil szervezetek pályázati és eseti önkormányzati támogatásáról szóló rendelet mellékletében található,
  • átláthatósági nyilatkozatot, amely szintén e pályázat és az önkormányzati támogatásról szóló  rendelet mellékletét képezi

BÍRÁLATI FOLYAMAT

Hiánypótlás: a Polgármesteri Kabinet támogatások kezelésével megbízott referense egy alkalommal írásban hiánypótlásra szólítja fel a pályázót. A hiányt a felhívás kézbesítésétől számított 8 napon belül, jogvesztés terhe mellett pótolni kell, a mulasztás a pályázat érdemi elbírálás nélküli elutasításával jár.

A pályázatok elbírálása: a pályázatokról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági, Sport és Nemzetiségi Bizottság javaslata alapján dönt.

KAPCSOLAT

Amennyiben kérdése van kérjük hívja a +36 62 530 100/125-ös melléket.