Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Családi események Hódmezővásárhelyen

A Családi események keretében minden hét elején az elmúlt héten
született gyermekekről, a házasságkötésekről és az elhalálozásokról
tájékoztatjuk a Tisztelt Olvasókat.

Családi események
Vásárhelyen

2010. október
30.

Született: Bordás Péternek
és Krucsai Erikának (Tölgyfa u. 1.) PÉTER NIMRÓD, Hornok Andrásnak és Dr. Kun
Andreának (Szeged, Faragó u. 20.) VERONIKA, Tatár Endre Istvánnak és Budai
Évának (Mindszent, Vadnai u. 6.) ENDRE, Albert Nándornak és Prohászka Lillának
(Tornyai u. 3.) SIMON utónevű gyermeke.

Házasságot
kötöttek: Illés Annamária
(Vertics J. u. 4.) és Boros Tibor (Vertics J. u. 4.).

Meghalt: Kotormán Tibor
Ferencné Faragó Mária (Juhász M. u. 4.), Bereczki Jánosné Barta Juliánna
(Serháztér u. 6.); Kis János (Szél u. 5.), Savanya László (Damjanich u. 66.),
Paku Jánosné Kis Eszter (Lévai u. 67.), Kovács Magdolna (Kossuth tér 7.), Szűcs
Dezsőné Imre Eszter (Pál u.20.), Csada Alajosné Szőke Erzsébet (Serháztér u.
6.), Pálinkó Mihályné Pável Katalin Anna (Mindszent, Rákóczi u. 7.), Németh
Kálmán Józsefné Dénes Margit Zsuzsanna (Szőlő u. 33.), Dezső Miklós (Kálmán u.
17.), Bicski Istvánné Stasinski Piroska (Levél u. 1.).

Megszakítás