Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Családi események Hódmezővásárhelyen

A Családi események keretében minden hét elején az elmúlt héten
született gyermekekről, a házasságkötésekről és az elhalálozásokról
tájékoztatjuk a Tisztelt Olvasókat.

Családi események
Vásárhelyen

2010. december
4.

Született: Gál Róbert
Ferencnek és Oláh Lindának (Nyárfa u. 38.) BALÁZS; Héjja Csaba Attilának és Vata
Juditnak (Vidacs u. 7.) KARINA; Csentes Antalnak és Varga Angelikának (Kölcsey
u. 37.) ZSOMBOR  utónevű gyermeke.

Házasságot
kötött:
Hegedűs Krisztina
(Pákozdy F. u. 5.) és Apró Attila (Pákozdy F. u. 5.).

Meghalt: Balog István
(Szél u. 4/A.), Juhász-Nagy István Ferenc (Visszhang u. 29.), Kisalbert Zoltán
(Bibó Lajos u. 11.); Bíró János (Lévai u. 8.); Járai András (Dáni u. 52.), Apró
Balázsné Nagy Irén Mária (Szt. László u. 94.)., Rárósi Mihályné Márton Mária
(Lévai u. 144.).

Megszakítás