Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Családi események Hódmezővásárhelyen

A Családi események keretében minden hét elején az elmúlt héten
született gyermekekről, a házasságkötésekről és az elhalálozásokról
tájékoztatjuk a Tisztelt Olvasókat.

Családi események
Vásárhelyen

2009. december
12.

Született: Sápi-Nagy
Istvánnak és Törökgyörgy Máriának (Székkutas, Kossuth u. 58.) PETRA, Marczinka
Lászlónak és Radics Ingridnek (Ormos E. u. 14.) ÁKOS, Hideg Csaba Attilának és
Kiss Ildikó Évának (Észak u. 43.) BOGLÁRKA, Szakáll László Zsoltnak és
Kőszegfalvi Petrának (Makói út 22/A.) HUNOR, Nagy Imre Sándornak és Puskás
Szilvia Annamáriának (Nádor u. 41.) ANNA VERONIKA utónevű gyermeke.

Házasságot
kötött:
Bajkán Klára
Tímea (Kodály Z. u. 7/B.) és Szilágyi László (Kodály Z. u. 7/B.).

Meghalt: Méhes Lászlóné
Nagy Mária (Pető F. u. 4.), Czuprák Lászlóné Forgó Rozália (Vajda u. 14.),
Bordás Imréné Kusz Piroska (Nádor u. 54.), Gál Imre (Pálffy u. 67.), Pacskó
Lajos (Szabadság tér 82.), Moldvai Sándor (Gellért u.
50.).

Megszakítás