Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Családi események Hódmezővásárhelyen

A Családi események keretében minden hét elején az elmúlt héten
született gyermekekről, a házasságkötésekről és az elhalálozásokról
tájékoztatjuk a Tisztelt Olvasókat.

Családi
események Vásárhelyen

2010. február
13.

Született: Szabó Zoltán
Róbertnek és Török Beátának (Gregus Máté u. 7.) NÓRA BEÁTA; Pósa Ferencnek és
Lázár Adriennek (Makai u. 63.) TAMÁS; Pósa Rolandnak és Annus Nikolettának
(Levél u. 1.) SZABOLCS ROLAND; Juhos Péternek és Nagy Bettinának (Arany u. 29.)
JANKA  utónevű gyermeke.

Házasságot
kötött: Lencse Anita
(Csomorkányi u. 87.) és Kónya Róbert Pál (Gellért u. 12.); Felföldi Mónika
(Maroslele, Vásárhelyi u. 18.) és Szögi János Zsolt (Maroslele, Vásárhelyi u.
18.).

Meghalt: Kovács István
Sándor (Búzás u. 7.), Faragó Lajos (Szellő sor 6.), Tóth Pál (Kutasi út 55.),
Szappanos Rozália Margit (Serháztér u. 6.), Rákos László (Damjanich u. 41.),
Tóth Sándorné Mikulai Erzsébet Mária (Serháztér u. 6.), Csáki Imre (Kodály Z. u.
2/B.), Papp Antal Sándor (Kaptár u. 26.), Dr. Nagy Loránt Béláné Temesy Aranka
(Serháztér u. 6.), Szemenyei Bálintné Balog Erzsébet (Tanya 5507/1.), Töröcsik
Ernő (Délibáb u. 77.).

Megszakítás