Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Családi események Hódmezővásárhelyen

A Családi események keretében minden hét elején az elmúlt héten
született gyermekekről, a házasságkötésekről és az elhalálozásokról
tájékoztatjuk a Tisztelt Olvasókat.

Családi események Vásárhelyen

2011. december
10.

Született: Oláh Józsefnek
és Hargitai Gyöngyinek (Battonya, Köztársaság u. 24.) HANNA ZOÉ; Nacsa Norbert
Imrének és Rácz Krisztina Zsuzsannának (Szeged, Takaréktár u. 4.) ZSÓFIA BORKA;
Baranyi Gábornak és Tóth Orsolya Nórának (Árok u. 9.) BALÁZS; Krucsai Sándornak
és Prohászka Viviennek (Pető Ferenc u. 3/B.) SÁNDOR ALEX; Abonyi Ádámnak és
Király Nikolettnek (Békéssámson, Attila u. 8.) BENETT ÁDÁM; Tóth Attilának és
Sós Andreának (Kasza u. 8.) ZALÁN utónevű gyermeke.

Házasságot
kötöttek: Tilli Nikolett
(Fenyves u. 27.) és Kovács Dániel (Fenyves u. 27.)

Meghalt: Báron Bála
László (Pető Ferenc u. 3/A.); Pásztor Erika (Hattyas u. 4.), Török János
(Serháztér u. 6.), Soós János (Gorzsa Tanya 871/D.), Farkas József (Anna u. 1.),
Makszi Istvánné Matók Jolán (Kodály Z. u. 2/B.), Czékmán Józsefné Vári Terézia
(Rostély u. 11.), Dr. Kiss Endre Árpádné Dr. Luzsányi Laura (Ormos Ede u. 13.),
Égető Margit Erzsébet (Kölcsey u. 57.), Daru Mihály (Hódmezővásárhely); Puruczki
Lajosné Szögi Terézia  (Hódmezővásárhely); Török Ernőné Kádár Jolán
(Konti u. 8.); Csatlós János (Hódmezővásárhely); Kis László (Tompa u. 16.); Hódi
Sándor (Teleki u. 41.).

Megszakítás