Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Czirbusz Piroska Emlékére

Czirbusz Piroska Emlékére
a

Hódmezővásárhelyi Művészetekért
Közalapítvány


PÁLYÁZATI
FELHÍVÁS

A Czirbusz Piroska Emlékére a
Hódmezővásárhelyi Művészetekért Közalapítvány pályázatot hirdet

hódmezővásárhelyi vagy ahhoz
kötődő szerző(k) irodalmi,
művészeti,

tudományos
műve kiadásának támogatására.

Pályázati
feltételek:
18
éven felüli, vásárhelyi vagy ahhoz kötődő személy(ek), akinek munkája a város
szellemi értékét gyarapítja. Előnyt élveznek a pályakezdő alkotók, illetve azok,
akik önrésszel vagy más forrással is rendelkeznek. Csak az kaphat támogatást,
aki a teljesen kész, szerkesztett és számítógéppel készült kézirathoz két
elismert szakember írásbeli értékelését és a kiadást támogató javaslatát,
valamint a kiadás pénzügyi tervezetét és a szerző szakmai önéletrajzát is
mellékeli.


Pályázat
benyújtási határideje
: 2008. július 31.

Pályázatok
elbírálásának határideje:
2008. október 31.

Támogatási
keretösszeg:
650.000,-Ft

A pályázatokat 3 példányban a
Közalapítvány nevére és dr. Nikolics Nikoletta részére postai úton, további 1
példányban elektronikus formában (számítógépes lemezen és/vagy villanyposta
csatolmányaként) kell benyújtani.


Cím: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatal,

6800
Hódmezővásárhely, Pf. 23., Kossuth tér
1.

E-mail:
nniki@hodmezovasarhely.hu


Információ:
dr. Nikolics Nikoletta – Tel: 530-100
/249 mellék

A pályázatok eredményéről a Kuratórium a döntést
követő 15 napon belül írásban értesíti a
pályázókat.

Megszakítás