Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Dányi Józsefet végső nyugalomra helyezték

„Nekem mondanivalóm van”, mondta Dányi József néhány
órával halála előtt – idézte fel Dr. Bölcskei Gusztáv a 78 éves korában
elhunyt nyugalmazott református esperes temetésén a hódmezővásárhelyi
Kincses temetőben.

Dányi József egész életével példázta azt, hogy milyen az, ha
Istentől egy ember mondanivalót kap, és ennek a mondanivalónak szenteli
életét – folytatta a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke, aki
hangsúlyozta, az elhunyt engedelmes és hálásszívű tanítvány volt, aki
20 esztendeig teljesített szolgálatot a tanyavilágban, majd 1978-tól a
tabáni, 1988-tól az ótemplomi gyülekezet szószékéről hirdette az igét.
A
református oktatási intézmények nevében Hódiné Földesi Sára igazgatónő
búcsúzott az esperestől. „Dányi József gyötrelmes sóhajtozás helyett
harcolt a jövőért, a református oktatásért, ha kellett otthonát
rendezte be tanteremnek” – mondta.
Dányi Józseftől a rokonok mellett több százan vettek végső búcsút március 19-én a Kincses temetőben a ravatalnál és a sírnál.

forrás: http://www.promenad.huwww.promenad.hu

Megszakítás