Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Díszdiplomákat kaptak a pedagógusok

diszdiploma

 

 

– Az egyik amerikai elnöknek, ifjabbik George Bushnak volt a programja a „No Child Left Behind”, azaz gyermekeket nem hagyunk hátra. Nem hagyunk az út szélén, a társadalmi mobilitás, a felzárkóztatás lehetősége ugyanis az oktatás, az oktatásban való minél aktívabb, minél teljesebb körű részvétel – jelentette ki ma Hódmezővásárhely polgármestere, Dr. Márki-Zay Péter azon az ünnepségen, melyen díszdiplomák átadására került sor.

 

Gyémántoklevélben részesült Schindler Endréné. Az általános iskolai és középiskolai tanulmányait Hódmezővásárhelyen végezte, majd 1955-1959 között a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészkarának magyar-történelem szakos hallgatója volt. Tanári pályáját a Bethlen Gábor Református Gimnáziumban kezdte, 7 év után a 400 fős középiskolai kollégium igazgatói teendőinek ellátására kapott megbízást, ahol 20 évig dolgozott. Munkáját több elismeréssel honorálták. 1993-ban ment nyugdíjba, tanári pályáját a Kossuth Szakközépiskolában fejezte be óraadóként 2000-ben.

 

Gyémántoklevélben részesült Sisák Imréné. 1959-ben kapott magyar-történelem tanári oklevelet a Juhász Gyula Pedagógusképző Karon. 1964-ben került házasságkötés után Hódmezővásárhelyre 1964-1969-ig a Petőfi Sándor Általános Iskolában, 1969-től 1994-ig a Szántó Kovács János Általános Iskolában tanított magyart és történelmet. Az iskolai könyvtáros munkát is elvállalta. Pedagógiai munkáját két miniszteri kitüntetéssel, illetve Eötvös-plakettel jutalmazták. Szakmai és egyéni sikere, hogy fiai is középiskolai tanárok.

 

Férje – Sisák Imre- sajnos már nem lehet velünk, gyémánt oklevelét felesége vette át. Sisák Imre 1954-ben végzett a Szegedi Tanítóképző Intézetben, 1959-ben a Juhász Gyula Pedagógusképző Karon biológia-földrajz szakán szerzett tanári oklevelet. 1962-ben került Hódmezővásárhelyre, ahol gyermekek táboroztatását, szakköröket, tanulmányi, kulturális és sportversenyeket szervezett. Közben a dolgozók esti iskolájában tanított. A Metripond Mérleggyárban személyzeti és oktatási főosztályvezetőként szervezte a helyi továbbképző tanfolyamokat és a helyi óvoda működtetését. A gyár munkásainak 7-8 osztályos oktatást szervezett, ahol tanította szaktárgyait.

 

Gyémántoklevélben részesült Török Istvánné. Török Istvánné a Brunszvik Teréz Állami Óvónőképzőben 1959-ben szerezte óvodapedagógus oklevelét. Munkáját precíz, átgondolt munkaszervezés, igényesség jellemezte. A feladatok elvégzésében a kitartás, a következetesség juttatta el céljai megvalósulásához. Következetes vezetői személyiségével, tanácsaival segítette az óvónőket a gyakorlat megszerzéséhez. Szívügyeként kezelte a Szabadság téri Óvodába járó gyermekek fejlesztését, segítését, a nehezebb sorsú családok támogatását. 2002-ben vonult nyugállományba a Szabadság téri Óvoda vezetőjeként. Nem tudott jelen lenni az ünnepségen, a díszdiplomát eljuttatjuk részére.

 

Aranyoklevélben részesült Dr. Borda Istvánné. 1968-ban a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar földrajz-biológia szakán végzett, 1970-ben költözött Hódmezővásárhelyre. A Csorba Mária Általános Iskolában, majd 1974-től a Dr. Münnich Ferenc iskolában földrajz-biológia szakos tanárként dolgozott nyugdíjazásáig. Lelkiismeretes, szakmailag felkészült tanári munka, jó pedagógiai érzék jellemezte. Szakmai munkája elismeréseként 1983-ban Kiváló Munkáért miniszteri kitüntetésben részesült.

 

Aranyoklevélben részesült Katona Józsefné. A Juhász Gyula Pedagógusképző Karon biológia-földrajz szakon 1968-ban szerzett oklevelet.
A Kiss Lajos Általános Iskolában, a Kertvárosi Katolikus Általános Iskolában tanított, tábort szervezett a gyermekeknek. Nagy tapasztalatával, szakmai rátermettségével a diákoknak és a kollégáknak is jó például szolgált. Érzelemmel gazdag egyénisége iskolai munkájában ragyogó eredményeket hozott. Gondos nevelő munkájával minden tanulóra odafigyelt, érzékeny volt a hátrányos helyzetű gyermekek problémáira.

 

Aranyoklevélben részesült Kis Endre Ferencné. A Juhász Gyula Pedagógusképző Kar biológia-mezőgazdasági ismeretek és gyakorlatok szakán 1969-ben szerzett oklevelet. Kútvölgyön és Sóshalmon kezdte munkáját, a tanyai iskolák megszűnését követően 1975-től a Kiss Lajos Általános Iskolában folytatta tanári munkáját. Szakmai munkájával, rátermettségével segítette a tananyag elsajátítását. Minden diákjára odafigyelt, jó kapcsolatot alakított ki a szülőkkel is. 10 éven át a technika tantárgy szakfelügyelője volt Csongrád megyében. 2000-től betegség miatt rokkantnyugdíjas lett.

 

Aranyoklevélben részesült Molnár Gézáné. 1969-ben a Szarvasi Óvónőképző Intézetben szerezte oklevelét. Az Árpád utcai óvodában kezdte pályafutását, ezt követően a kertvárosi óvodában végezte a gyermekek nevelését. A pedagógus pálya iránti elhivatottsága, tisztelete végig kísérte őt, széles körben ismerték el a munkáját, melyet Miniszteri dicsérettel is jutalmaztak. Lelkiismeretesen készítette fel a szakközépiskolai, főiskolai hallgatókat az óvónői hivatásra, átadva a tradicionális óvodapedagógusi módszereket, szokásokat, magas szintű szakmai és erkölcsi elvárásokat. A munkában eltöltött 4 évtized meghozta számára is pihenés idejét. 2007-ben nyugdíjba vonult, de nem távolodott el a Kertvárosi Óvodától, melyre a mai napig büszke. Változatlanul érdeklődik az óvodai élet, a volt és jelenlegi kollégái iránt. Segítségére nyugdíjasként is számíthat az intézmény.

 

Aranyoklevélben részesült Mucsi Lászlóné. A Juhász Gyula Pedagógusképző Karán szerzett oklevelet biológia-mezőgazdasági ismeretek és gyakorlatok szakon 1969-ben. A Dózsa György Általános Iskolában 1 évig, a Varga Tamás Általános Iskolában 35 évig, a Kincsesház Iskolában 3 évig, a Táltos Általános Iskolában 10 évig tanított, a rá bízott gyermekek tudását gyarapítva. Lelkiismeretesség, szakmai felkészültség és a nehéz sorsú gyermekek iránti érzékenység jellemezte.

 

Aranyoklevélben részesült Dr. Spissák Lajosné. A Szarvasi Felsőfokú Óvónőképző Intézetben szerezte meg óvónői oklevelét 1969-ben és megkezdte munkáját a Virág utcai óvodában. 1975 és 1984 között Dunaújvárosban dolgozott, majd visszatért a Virág utcai óvodába. Szakmai fejlődését, önképzését mindig fontosnak tartotta, zeneóvoda vezetői diplomát is szerzett, sok kisgyermeket pozitív érzelmekkel és emelt zenei ismeretekkel látott el. 2001. április 12-től az intézmény függetlenített óvodavezetőjeként dolgozott. Munkáját a lelkiismeretes, precíz felkészülés, az új iránti fogékonyság jellemezte, ezért példaértékű volt munkatársai számára. 1988-ban Kiemelkedő Munkáért, 1999-ben Hódmezővásárhely Nevelésügyének Szolgálatáért kitüntetést kapott. Nyugdíjba vonulása alkalmából 2007-ben „Pedagógus Szolgálat Emlékérem” kitüntetésben részesült.

 

Pedagógus szolgálati emlékéremben részesül Háj Józsefné. 1975-től dolgozik a jelenlegi Mária Valéria Keresztény Óvodában. Munkáját a lelkiismeretesség és a gyermekek szeretete jellemzi, nevelési módszerének fontos eleme a következetesség. Szívügyének tekinti a gyermekek mozgásfejlesztését, 1998-ban megszerezte a mozgásfejlesztő szakosító oklevelet, majd 2003-ban gyógytestnevelés szakvizsgát tett. A fiatal, pályakezdő óvónőket szakmai tanácsaival folyamatosan segíti. Kimagasló munkája elismeréseként 2004-ben „Hódmezővásárhely Nevelésügyének Szolgálatáért” kitüntetésben részesült. 2007-től óvodavezető helyettes teendőket is ellát. 2020. január 1-től megkezdi nyugdíjas éveit.

 

Az ünnepségen Borsos Annamária zongoraművész és Zoltán Péter klarinétművész játszott. Arany János Fiamnak című versét a Bethlen Gábor Református Gimnázium 12. évfolyamos diákja, Lázár Dóra adta elő. 

 

 
 

diszdiploma

 

diszdiploma

 

Megszakítás