Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Dombormű a Fehér Gárda kivégzett vezetőjéről

„A mártír, aki a szabadságért
életét áldozta” – ezt a címet adta közelmúltban elkészített
alkotásának Héjja Antal fafaragó. A mű Kovács Istvánt,
vásárhelyi fehér gárdistát ábrázolja, akit 1951-ben
felakasztottak rendszerellenessége miatt. A domborművet a művész
az Emlékpontnak ajándékozta.

1948-at a
„fordulat éveként” tartják számon a magyar történelemben.
Ekkor kezdődtek a parasztság ellen irányuló, elnyomó
intézkedések. Csakúgy, mint az ország bármely területén, így
Hódmezővásárhelyen is ellehetetlenítették a parasztokat,
elvették a földjeiket, koncepciós eljárásokat indítottak
ellenük. Ez generálta azt az antikommunista mozgalmat, amely Fehér
Gárda néven lett híres. A mozgalomnak 250 tagja volt a városban
és Kovács István volt az egyik vezetője, aki sok vásárhelyit
beszervezett csapatukba, ezért rendszerellenesség miatt 1951-ben
felakasztották.

Héjja Antalt és
családját szintén meghurcolták ebben az időszakban, ezért
tiszteletből készített a 24 évesen életét vesztett gárdistáról
egy fa domborművet, melyet az Emlékpontnak ajándékozott.

– Iparos
családból származom, egy kifosztott családból. Édesapámtól
elvették a Rákosi diktatúra alatt a műhelyberendezését, az
összes gépét, kevés földjét. Éppen ezért megértem Kovács
Istvánt és társait, átérzem a sorsukat – magyarázta Héjja
Antal.

A művész
néhány fotó alapján készítette el a portrét, amelynek az
alapanyagául tölgyfa szolgált, a hátuljára pedig egy idézet
került, amely a mártír fiatalember barátaihoz intézett utolsó
szavai voltak.

– Én az egyik
sorstársától tudom, aki harmadrendű vádlottként ott állt
Kovács mellett a bíróságon, hogy mikor vitték őket vissza a
börtönbe, így búcsúzott társaitól: „Legyetek továbbra is
magyarok!”

Megszakítás